Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

if-else-if Basamak Yapısı

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Birbirini izleyen çok sayıda koşul kontrolünü gerçekleştirmeye yarayan bir yapı if-else-if basamağı adını alır ve yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    double gelir,vergi,v1,v2,v3,v4;
    v1=150000000*0.25;
    v2=150000000*0.30;
    v3=300000000*0.35;
    v4=600000000*0.40;
    NSLog(@"VERGI MUKELLEFININ GELIRI  ");
    scanf("%lf",&gelir);
 
    if (gelir<=150000000)
        vergi=gelir*0.25;
    else if(gelir<=300000000)
        vergi=v1+(gelir-150000000)*0.3;
    else if(gelir<=600000000)
        vergi=v1+v2+(gelir-300000000)*0.35;
    else if(gelir<=1200000000)
        vergi=v1+v2+v3+(gelir-600000000)*0.4;
    else
        vergi=v1+v2+v3+v4+(gelir-1200000000)*0.5;
    NSLog(@"HESAPLANAN GELIR VERGISI=%f",vergi);
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTILARI

ÖRNEK ÇIKTI 1:

ÖRNEK ÇIKTI 2:

 

Yukarıdaki programda uygulanan vergilendirme mantığı şöyledir:

Örneğin, bir kişinin geliri 200,000,000 TL olsun. Bunun ilk 150,000,000 TL’si %25 üzerinden, kalan 200,000,000 – 150,000,000 = 50,000,000 TL’si ise %30 üzerinden vergilendirir.

O nedenle programın başında her aralığa ait sabit vergiler hesaplanarak v1, v2, v3 ve v4 değişkenlerine atanır.

 

ÖRNEK PROBLEM: İKİNCİ DERECE DENKLEMİN KÖKLERİNİN BULUNMASI

Lise yıllarında öğrendiğiniz ikinci derece denklem,              

ax2 + bx + c = 0

şeklinde ifade edilir ve denklemin köklerinin varlığı hakkında bilgi sahibi olabilmek için, denklemin diskriminantı adı verilen,

Δ=b2-4ac

ifadesinin hesaplanması gerekir.

 

Diskriminantın değerlerine göre şayet,

  • Δ<0 ise denklemin gerçel sayılarla ifade edilebilecek bir kökü yoktur.
  • Δ=0 ise denklemin, değerleri birbirine eşit olan iki kökü vardır ve bunlar x1=x2=b/(2a) şeklinde hesaplanırlar. Bunlara iki kat kök ya da çakışık kök adı verilir.
  • Δ>0 ise de denklemin birbirinden farklı iki gerçel kökü vardır ve bunlar x1=(-b+√Δ)/(2a) ve x2=(-b√Δ)/(2a) şeklinde hesaplanırlar.


İKİNCİ DERECE DENKLEMİN KÖKLERİNİ BULAN OBJECTİVE C PROGRAMININ LİSTESİ:

Aşağıdaki Objective C kodunu oluşturalım.

 

#import <Foundation/Foundation.h>
#include <math.h>
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    double a,b,c;
    NSLog(@"a ...");
    scanf("%lf", &a);
    NSLog(@"b ...");
    scanf("%lf", &b);
    NSLog(@"c ...");
    scanf("%lf", &c);
    double delta = b*b - 4*a*c;
    if(0 > delta)
    {
        NSLog(@"GERCEK KOK YOK ");
    }
    else if (0 == delta)
    {    
        double x1=-b/(2*a);
        NSLog(@"x1=x2=%f",x1);
    }
    else
    {    
        double x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
        double x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
        NSLog(@"x1=%f",x1);
        NSLog(@"x2=%f",x2);
    }
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMININ ÇIKTILARI:

Debug/Start menü adımları ile uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonuçları elde ederiz:

 

ÖRNEK ÇIKTI 1:

ÖRNEK ÇIKTI 2:

ÖRNEK ÇIKTI 3: