Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

int Türü İfadeler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

int türünde tamsayı sabit ya da değişken içeren ifadeler, sonuçta tamsayı (int) değer üretecektir. Örneğin;

int a,b,c;

a=9;

b=12;

c=13;

şeklindeki atamalar ile,

a + b / c

ifadesi,

9+12/13=9+0=9 olarak hesaplanacaktır.

 

12 ve 13’ün int türünde olduğunu ve bu nedenle 12/13 işleminin sonucunun da int türünde olacağını ve 12/13’ün int türündeki sonucunun da 0 olacağını hatırlatalım.

b – c % a + 'x' – 3 + (int) 8.7

ifadesi ise,

12–13%9+120–3+8

12–4+120–3+8=133

aşamalarından geçerek 133 olarak hesaplanır. 'x' karakter sabiti yerine onun ASCII kodu olan 120 değeri alınır. 13%9 ifadesi ise 13’ün 9 ile bölümünden elde edilecek olan kalanı hesaplar. (int) 8.7 ifadesi ise 8.7 ondalık sayısını int türüne yani 8’e dönüştürmektedir.

Aşağıdaki program bu hesaplamaları gerçekleştirmektedir:

 

#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    int a,b,c;
    a=9;
    b=12;
    c=13;
    NSLog(@"\na=%i  b=%i   c=%i",a,b,c);
    NSLog(@"\na + b / c=%i",a+b/c);
    NSLog(@"\n'x' in ASCII KODU=%i",'x');
    NSLog(@"\nb - c %% a + 'x' - 3 + (int) 8.7=%d\n\n",b - c % a + 'x' - 3 + (int) 8.7);
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

a=9 b=12 c=13

a + b / c=32 'x' in ASCII KODU=120

b - c % a + 'x' - 3 + (int) 8.7=133