Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Kontrol Yapıları

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Kontrol yapıları bir anlamda, programlamanın gerçekleştirilmesini sağlayan yapılardır.

Diğer bilgisayar dillerinde olduğu gibi, Objective C dilinde de kontrol yapıları dilin en önemli parçasını oluşturur. Başka bir deyişle, kontrol yapıları olmasaydı bilgisayar programları bilgi giriş-çıkışı ve bazı hesaplamalar dışında bir işlemi gerçekleştiremezdi.

Bu bölüme kadar verilen programlar bir anlamda bir düz hat programları olarak görülebilir. Yani şu ana kadar verilen programlarda bir komuttan sonra aradaki komutları atlayarak başka bir noktaya sıçrama söz konusu değildi.

Bir bilgisayar programında komutlar normal olarak yazılış sırasına göre çalıştırılır. Örneğin; herhangi bir programlama dilinde yazılmış olan,

         Komut1                                                                                                                

         Komut2

         Komut3

            ........

         Komutn-1

         Komutn

şeklindeki bir programda, önce Komut1 sonra Komut2 daha sonra Komut3 ... Komutn­1 ve en son da Komutn çalıştırılır.

Programlama problemlerinin birçoğu bu kadar basit değildir.  Programlama dillerinin gücü, aynı işi tekrar tekrar yapabilmelerinden ya da farklı parametre değerleri için değişik işler yapabilmelerinden gelir.

Kontrol komutları, yukarıda bahsedilen doğrusal akış sırasını değiştirebilen komutlardır. Örneğin Komut2 bir kontrol komutu olsaydı, bu komut bir koşulu kontrol ederek koşulun sonucuna göre, Komut3Komut4 ve Komut5’i atlayarak programın icrasını doğrudan Komut6’ya gönderebilirdi. Bir bilgisayar programında programın kontrolünün aradaki komutlar atlanarak bir komuttan diğerine sıçramasına dallanma (branching) diyoruz. Bu anlamda kontrol komutları dallanmayı gerçekleştiren komutlardır.

Diğer bilgisayar programlama dillerinde olduğu gibi, Objective C dilinde de, iki farklı tür kontrol yapısı ya da komutu mevcuttur:

  1. Seçme (selection) işlemini gerçekleştiren kontrol komutları: Bu tip kontrol komutlarında bir ifade kontrol edilerek ifadenin değerine göre çeşitli seçeneklerden bir tanesinde dallanma işlemi gerçekleştirilir. if, if else, switch case gibi yapılar bu tür komutları oluşturur.

  2. Tekrarlama (loop,repetition): Bu tip kontrol yapılarında bir işlemler grubu bir koşula bağlı olarak belirli sayıda (100 kez, 500 kez vb.) tekrarlı olarak çalıştırılabilir.

 

Sonraki başlıklarda Objective-C dilindeki bütün kontrol yapılarını tüm ayrıntılarıyla göstereceğiz.