Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Metotları Çağırma

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

d1 adlı sınıf örneğinin yaricap adlı üye değişkenine değer atamak için setYaricap metodunu aşağıdaki gibi çağırabiliriz:

ÖRNEK PROGRAM

Aşağıda listesi verilen programda daire adlı sınıf tanımlanarak bu sınıftan d1 adlı bir örnek oluşturuluyor. Daha sonra d1’in yarıçapı 5 olarak atanıp, bu dairenin alanı ve çevresi hesaplanarak yazdırılıyor:

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface daire: NSObject
{
    double yaricap;
}
-(void) setYaricap: (double) a;
-(double) alan;
-(double) cevre;
@end

@implementation daire
-(void) setYaricap: (double) a
{
    yaricap = a;
}
-(double) alan
{
    return 3.14159*yaricap*yaricap;
}
-(double) cevre
{
    return 2*3.14159*yaricap;
}
@end

int main (int argc, const char * argv[])
{
    NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
    
    daire *d1=[[daire alloc] init];
    [d1  setYaricap:5];
    NSLog(@"Alan= %f, Çevre = %f", [d1 alan], [d1 cevre]);
    [pool drain];
    return 0;
}

 

Burada [d1  setYaricap:5] kısmında setYarıcap : kısmını değiştirerek farklı sonuçlar görebilirsiniz.


Not: Kullandığınız Xcode ortamında daha önceden bazı değişiklikler yaptıysanız, yukarıdaki kodun çalışmaması olasıdır. Bu yüzden Xcode Build Settings kısmından Objective-C Automatic Reference Counting değeri "No" yapılmalıdır.