Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Objective-C Ön İşlemcisi

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Objective-C ön işlemcisi (Preprocessor), Objective-C dilindeki bir kaynak metni, derleme sürecinden önce işleyen bir makro işlemcisidir (macro processor).

Bazı Objective-C dili derleme yazılımlarında, ön işlemci tamamen ayrı bir program olarak oluşturulmuştur ve ön işlemcinin çıktısı bir ara dosya olarak C derleyicisine bir giriş bilgisi oluşturur.

Diğer Objective-C derleyicisi gerçekleştirimlerinde ise, ön işlemci ve derleyici tek bir program halindedir ve yukarıda belirtilen ara dosyanın üretilmesi söz konusu değildir.

Objective-C ön işlemcisinin, Objective-C kaynak programı içinde kontrol ederek ön işleme ve dönüşüme soktuğu satırlar, # sembolü ile başlayan komut satırı (command line) ya da direktiflerdir (directive).

Ön işlemci, # sembolüyle başlayan tüm komut satırlarını kaynak dosyadan siler; komut satırlarında anlatılan işlemleri yorumlayarak gerekli dönüşümleri yapar ve sonucu derlenmek üzere Objective C kaynak dosyası içine gönderir.

Objective-C ön işlemcisi satır-satır işlem yapar. Ön işlemcinin kullandığı yazım kuralları, Objective-C programlama dilinin diğer kısımlarından bağımsızdır. Ayrıca, Objective-C ön işlemcisi, C’nin kapsam (scope) kurallarına da (lokal, blok içinde geçerli ve global değişkenlerle ilişkili kapsam kuralları) bağlı değildir.

Ön işlemcinin #define direktifleri, Objective-C programının sonuna kadar geçerliliklerini korur.

Ön işlemciye ait direktifler bir # sembolü ile başlar ve bunu komut satırı adı verilen bir sözcük izler.

Örneğin; #define, bir makro tanımlayan komuttur.

Bir direktif tek bir satıra sığmıyorsa, bir önceki satırın sonuna karakteri konularak bir sonraki satıra devam edilebilir.