Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

? Seçeneğinin Kullanılması

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

if / else  deyimi yerine kullanılabilecek bir seçenek ? üçlü operatörüdür. Üçlü (ternary) operatör denmesinin nedeni doğal olarak 3 tane operand ile işlem görmesi nedeniyledir. ? operatörüyle kontrol yapısının yazılış biçimi şöyle:

            İfade1 ? İfade2:İfade3;

Çalışma biçimi de şu şekildedir:

İfade1 hesaplanır. İfade1’in değeri true ise bu durumda İfade2 hesaplanır ve bir sonraki deyime geçilir. İfade1’in değeri false ise İfade3 hesaplanır ve bir sonraki deyime geçilir.

? operatörü ile oluşturulan yukarıdaki kalıp,

       if(ifade1)    ifade2

          else  ifade3;

yapısına denktir. ? operatörü, İfade1’in doğru ya da yanlış olması durumunda sadece bir tane deyimin çalıştırılacağı durumlar için if / else yapısı yerine kullanılabilir. İfade2 ve İfade3 yerinde fonksiyonlar da bulunabilir.

 

ÖRNEK PROGRAMI:

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
    {
        char s;
        int notu;
        NSLog(@"NOTUNU GIRINIZ..");
        scanf("%i", &notu);
        s=notu >= 50 ? 'G' : 'K';
        NSLog(@"SONUC=%c", s);
        [pool drain];
        return 0;
    }
}

 

 

ÖRNEK PROGRAMIN ÇIKTILARI: