Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Sınıfa Ait Metotların Tanımlanması

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Objective C’de iki tür metot mevcuttur:

  • Sınıfa ait metotlar (CLASS METHODS)
  • Örneğe ait metotlar (INSTANCE METHODS)

Sınıfa ait metotlar sınıf düzeyindeki işlemlerde geçerlidir; örneğin sınıftan bir örnek oluşturmak gibi. Örneğe ait metotlar ise örnek düzeyindeki işlemlerde geçerlidir. Sınıf metotlarının bildiriminde en başta bir + işareti bulunur. Örnek metodları ise bir işareti ile başlar. Bir değer gönderen metotlar Objective C’de geçerli olan bir veri tipi bildirimi ile başlar. Herhangi bir metoda ait bir argüman (metoda gönderilen değer), metot ismini izleyen iki nokta (:) sembolünden sonra belirtilir. Argümanın tipi ise parantez içine alınmalıdır. Değer göndermeyen metotlar ise void tipindedir.

 

ÖRNEK:

–(void) ogrenciNo: (long) y;

Burada tanımlanan ogrenciNo adlı metot y adlı long tipinde bir argüman almaktadır. Metot, işareti ile başladığı için bir örnek metodudur. Ayrıca void tipinde olduğu için kendisini çağıran programa değer göndermez.

Aşağıda daire adlı bir sınıf, değişkenleri ve metotları ile tanımlanmaktadır:

 

 

@interface daire: NSObject
{
    double yaricap;     
}
-(void) setYaricap: (double) a;
-(double) alan;
-(double) cevre;
@end

 

 

Burada, daire adlı sınıfın double türde yaricap adlı bir üye değişkeni ile void tipi bir örnek metodu ve double türde iki adet örnek metodu mevcuttur. Double türdeki metotların her ikisi de argüman almamaktadır.

Bir başka örnekle durumu daha iyi anlamaya çalışalım:

 

@interface Fotograf : NSObject
{
    NSString* cekim;
    NSString* fotografci;
}

- cekim;
- fotografci;

@end

 

Burada Fotograf isminde bir interface tanımlayıp içine cekim ve fotografci nesnelerini yerleştirdik. Sonrasında ise cekim ve fotografci metotlarını oluşturduk. Bir sonraki örneğimizde ise bu metotlara dönüş parametresi ekleyelim:

 

@interface Fotograf : NSObject
{
    NSString* cekim;
    NSString* fotografci;
}

- (NSString*) cekim;
- (NSString*) fotografci;

@end

 

 

Bu NSString* metod'un döndüreceği parametre türünü belirlemiş oldu.

Dilerseniz yukarıda paylaştığımız iki kodun da ilk satırına

#import <Cocoa/Cocoa.h>

kütüphanesini ekleyerek, Xcode ortamında çalışmasını sağlayabilirsiniz.