Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

static Bellek Sınıfı

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

static bellek sınıfından bir değişken, bir fonksiyonun içinde ya da dışında tanımlanabilir. Static bellek sınıfındaki değişkenler ancak static sözcüğü ile ayırt edilebilirler o nedenle bildirimde bu sözcüğün kullanılması zorunludur. Static sınıfındaki bir değişken programın tüm icrası süresince geçerliliğini korur. O nedenle bir fonksiyon içinde tanımlanmış olsa bile fonksiyon terkedilince değerini kaybetmez.

Static tipi bir değişkene eş zamanlı olarak birden fazla yerde bildirim yapılmışsa bu değişkene bellekte bir kez yer ayrılır ve bu esnada bir kez ilk değer ataması yapılır. static sınıfı bir değişken için bildirimde bulunulmuş fakat ilk değer ataması yapılmamışsa bu durumda ilk değer olarak 0 değeri atanacaktır. static sınıfından bir değişkene, bir programın icrası süresince bellekte yer ayrılır.

STATIC SINIFI İLE İLİŞKİLİ C PROGRAMI:

 

#include "conio.h"
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc,char *argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool  alloc] init];
    
    float kare(float x);
    float say;
    char cevap;
    do
    {
        NSLog(@"\nBİR SAYI GİRİNİZ..");
        scanf("%f",&say);
        NSLog(@"\nSAYINIZIN KARESİ=%12.3f",kare(say));
        NSLog(@"\nDEVAM e/h  ");
        cevap=getche();
    }
    while(cevap=='e'||cevap=='E');
    [pool drain];
    return 0;
}

float kare(float a)
{
    static int sayac=0;
    sayac++;
    NSLog(@"\nÇAĞRI SAYISI=%i",sayac);
    return a*a;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

BİR SAYI GİRİNİZ..4

 

ÇAĞRI SAYISI=1

SAYINIZIN KARESİ=16.000

DEVAM e/h  e

BİR SAYI GİRİNİZ..5

 

ÇAĞRI SAYISI=2

SAYINIZIN KARESİ=25.000

DEVAM e/h  e

BİR SAYI GİRİNİZ..7

 

ÇAĞRI SAYISI=3

SAYINIZIN KARESİ=49.000

DEVAM e/h  h

 

AÇIKLAMA:

Kare adlı fonksiyon içindeki sayac adlı değişken static türde tanımlandığı için, programın icra süresi boyunca değerini saklayacak ve sadece 1 kez ilk değer ataması yapılacaktır.

O nedenle sayac adlı değişken başlangıçta bir kez sıfırlanır ve sonra kare adlı fonksiyonun her çağrılışında önceki değerini sakladığı için önceki değerine 1 eklenerek sayma işlevini yerine getirir. Böylece, main fonksiyonu içinden kare adlı fonksiyonun kaç kez çağrıldığını sayac adlı değişken yardımı ile izleyebiliriz.

Öte yandan, sayac adlı değişken, kare adlı fonksiyon içinde tanımlandığı için sadece bu fonksiyon içinde geçerlidir; programın diğer kısımlarınca tanınmayacaktır.

auto ve static türde tanımlanmış olan  değişkenler, sadece,kendilerini “içeren blok” içinde geçerlidirler. Bu nedenle, aynı isimli fakat gerçekte farklı değişkenler olarak dikkate alınan değişkenler, çeşitli fonksiyonlar içinde görünebilirler. Örneğin, sayac isimli değişken başka bir fonksiyon içinde de auto veya static tipte tanımlanmış olsa idi, bu sayac’ın, kare fonksiyonundaki sayac ile bir ilişkisi olmazdı ve ayrı bir değişken olarak kabul edilirdi.