Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Atama (Assignment) Operatörü

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Atama operatörünün işlevi diğer dillerden oldukça farklıdır. Genel atama ifadesi,

 

Ifade=Değer

 

şeklindedir. Burada ifade bir tuple türünde ise değer de tuple türünde olmalıdır.

 

ÖRNEK:

var x:String

var z:Int

var m:String

var k:Int

(x , (z,m,k)) = ("fener", (13,"gs",78))

print("x=\(x)")

print("z=\(z)")

print("m=\(m)")

print("k=\(k)")

 

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

x=fener

z=13

m=gs

k=78

“_” SEMBOLÜ

 

“_” sembolü atama esnasında tuple içinde kullanılırsa karşı gelen alan ihmal edilir.

 

ÖRNEK:

var x:String

var z:Int

var m:String

var k:Int

(x , (z,_,k)) = ("fener", (13,"gs",78))

print("x=\(x)")

print("z=\(z)")

print("k=\(k)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

x=fener

z=13

k=78