Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Bildirimler (Declarations)

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

BİLDİRİMLER (DECLARATIONS)

 

Bir bildirim, programınıza yeni bir isim ya da yapıyı tanıtmak için kullanılır. Örneğin, fonksiyon ve metotları, sabitleri, değişkenleri, yapı ya da sınıfları tanıtmak için bildirimde bulunursunuz. Ayrıca mevcut bir isimlendirilmiş tipin fonksiyonlarını genişletmek için de bildirimde bulunabilirsiniz.

Swift’te, bildiri ile birlikte,bir çok durumlarda o tipin ilk örneğinin gerçekleştirimi ve ilk değer atanması işlemi de yapılır. Ancak, protocol gibi yapılarda ise sadece bildirim söz konusudur.

 

MODÜL KAPSAMI (MODULE SCOPE)

 

Modül kapsamı denilince, Swift’te, aynı modülün parçası olan kaynak dosyaların içindeki kodların birbirini tanımasını anlıyoruz.

Swiftte, bir kaynak dosyası içinde yapılan en üst düzey (top level) bildirim, aynı modül içindeki bütün kaynak dosyalar içindeki kodlarca tanınır. Yani bu tür bir bildirimdeki değişkenleri fonksiyonları diğer tüm dosyalar da kullanabilir.

 

EN ÜST DÜZEY (TOP LEVEL) BİLDİRİMİN YAZILIŞ BİÇİMİ

 

En-Ust-Duzey-Bildirim  Deyimler

 

KOD BLOKLARI

 

Bir kod bloğu, bildirim ve kontrol yapılarını gruplandırmak için kullanılır. Aşağıdaki biçimde yazılır:

 

{

deyimler

}

Buradaki deyimler, bildirimler, ifadeler, kontrol komutları ve fonksiyonlar olabilir.

 

IMPORT BİLDİRİMİ

 

Import komutu, kaynak dosyanın dışındaki modülleri ya da modül bileşenlerini çağırmak için kullanılır. Kullanılış biçimi,

 

import modül adı

 

şeklindedir.

 

ÖRNEK:

import Foundation

print("merhaba")

 

SABİT (CONSTANT) BİLDİRİMİ

 

let SabitAdı:Tip = İfade

 

şeklinde tanımlanır. Bilindiği gibi sabitlerin değeri program içinde değiştirilemez.

 

ÖRNEK:

let x:Int=12+17

let y:Double=56.89

let c:String="Geleceği Yazanlar"

print("x=\(x)")

print("y=\(y)")

print("c=\(c)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

x=29

y=56.89

c=Geleceği Yazanlar