Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Bir Tablonun Satır ve Sütun Toplamları ve Genel Toplamı

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Pratikteki pek çok uygulamada bir tablonun satır toplamları sütun toplamları ve genel toplamı istenebilir. Örneğin Excel’de sum fonksiyonu ile bunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oysa burada vereceğimiz Swift kodu, tabiri caizse Excel’deki sum fonksiyonunun arka cephesi olacaktır.

 

 

ÖRNEK PROGRAM: TABLODA TOPLAMLAR

var tablo: [[Int]] = [
  [3, 5, 6],
  [7, 2, 4],
  [11, 78, 6],
  [23, 5, 9]
]

var (i, j) = (0, 0)

while i <= 3 {
  while j <= 2 {
    print("\(tablo[i][j])....", terminator: "")
    j += 1
  }
  print()
  j = 0
  i += 1
}

print()

(i, j) = (0, 0)

while i <= 3 {
  var s = 0
  while j <= 2 {
    s += tablo[i][j]
    j += 1
  }
  print("\(i+1) NCI SATIR TOPLAMI=\(s)")
  j = 0
  i += 1
}

print()

var st = 0
(i, j) = (0, 0)

while j <= 2 {
  var s = 0
  while i <= 3 {
    s += tablo[i][j]
    st += tablo[i][j]
    i += 1
  }
  print("\(j+1) NCI SUTUN TOPLAMI=\(s)")
  i = 0
  j += 1
}
print("\nTABLONUN GENEL TOPLAMI=\(st)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

3....5....6....
7....2....4....
11....78....6....
23....5....9....

1 NCI SATIR TOPLAMI=14
2 NCI SATIR TOPLAMI=13
3 NCI SATIR TOPLAMI=95
4 NCI SATIR TOPLAMI=37

1 NCI SUTUN TOPLAMI=44
2 NCI SUTUN TOPLAMI=90
3 NCI SUTUN TOPLAMI=25

TABLONUN GENEL TOPLAMI=159