Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Değişken (Variable) Parametreler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Normal olarak default durum fonksiyonlarda formel parametrelerin sabit değer taşımasıdır. Fonksiyon gövdesi içinde formel parametrelerin değerleri değiştirilemez; değiştirme teşebbüsü derleyicinin hata mesajına sebebiyet verecektir.

Oysa bazı durumlarda, formel parametrelerin fonksiyon gövdesi içinde değiştirilebilmesi gerekli ve faydalı olabilir. Değişken özellikte parametre kullanmak içinse var sözcüğünü kullanmak gerekir.

 

ÖRNEK:

func yaz(x: Int, y: Int) -> Int {
    let x = x - y
    return x * y
}

for i in 1...4 {
    print("x=\(i)...y=\(i+3)..x*y=\(yaz(x:i,y: i+4))")
}

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:


 

x=1...y=4..x*y=-20

x=2...y=5..x*y=-24

x=3...y=6..x*y=-28

x=4...y=7..x*y=-32

 

Burada for çevriminin ilk değeri 1 olup ilk adımda x=1 ve y=1+4=5 olmaktadır. Program içinde x=x-y atama deyimi ile x=1-5=-4 olarak hesaplanmıştır. Böylece gönderilen değer, x*y=-4*5=-20 olarak bulunacaktır.