Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Diziler (Arrays) ve Sözlükler (Dictionaries)

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Dizi yapısı tek bir isim altında birden fazla değer saklayabilen veri yapısıdır. Objective C’de dizi elemanları heterojen olabilir, yani farklı türde elemanlar aynı diziye atanabilir. Ancak Swift’te durum farklıdır, dizi elemanları aynı türden olmalıdır.

ÖRNEK:

var d : [Int]=[4,6,8,2,11]

print(d)

PROGRAMIN ÇIKTISI

[4, 6, 8, 2, 11]

Yukarıdaki örnekte “d” adlı ve “5” elemanlı, Int türünde bir dizi tanımlanmış ve yazdırılmıştır.

Aşağıdaki örnekte ise, dizi elemanları her biri bir satıra gelecek şekilde yazdırılmaktadır:

var x:[Int]=[112,-45,23,54,33]

for i in x
{
     print(i)
}

PROGRAMIN ÇIKTISI

112

-45

23

54

33

 

SÖZLÜKLER (DICTIONARIES)

Sözlükler dizilerden farklı olarak, veri ikililerinden oluşur: 

Anahtar(Key)
Veri (Data)

Dizilerde olduğu gibi, sözlük elemanları da aynı türden olmalıdır ve heterojen yapıya müsaade edilmez.

ÖRNEK:

var x:Dictionary<Int,String>=[112:"ali",45:"veli",23:"okan",54:"selin",33:"mert"]

for i in x

{

            print(i)

}

PROGRAMIN ÇIKTISI

(112, ali)

(33, mert)

(45, veli)

(54, selin)

(23, okan)

Yukarıdaki örnekte, “x” adlı sözlük, Int ve String türlerindeki anahtar ve veri ikililerinden oluşacak biçimde tanımlanmıştır. Anahtar ve veri birbirinden “:” sembolü ile ayrılmaktadır.