Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Dizilerin Kopyasının Oluşturulması

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Bir dizinin bir kopyasını çok kısa bir yoldan oluşturmak mümkündür. Basit bir atama işlemi dizinin bir kopyasını oluşturacaktır.

 

ÖRNEK:

var x:[Int]=[12,23,3,87,45,9,11,34]

var y=x//x’in kopyası y oluşturuluyor

print("x DİZİSİ....\(x)")

print("y DİZİSİ....\(y)")

var z=y//y’nin kopyası z oluşturuluyor

print("z DİZİSİ....\(z)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

x DİZİSİ....[12, 23, 3, 87, 45, 9, 11, 34]

y DİZİSİ....[12, 23, 3, 87, 45, 9, 11, 34]

z DİZİSİ....[12, 23, 3, 87, 45, 9, 11, 34]

 

 

İZ (PATTERN) UYUMU (MATCHING)


 

func UYUM(_ metin: [String], iz: [String]) -> Int {
  var c: Int = 0
  var d: Int
  var e: Int
  
  var met_uz: Int
  var iz_uz: Int
  
  var yer: Int = -1
  
  met_uz = metin.count
  iz_uz = iz.count
  
  if iz_uz > met_uz {
    return -1
  }
  
  while c <= met_uz - iz_uz {
    e = c
    yer = e
    d = 0
    
    while d < iz_uz {
      if iz[d] == metin[e] {
        e += 1;
      } else {
        break;
      }
      d += 1
    }
    
    if d == iz_uz {
      return yer;
    }
    
    c += 1
  }
  
  return -1
}

var a: [String] = ["a","b","v","d","u","t","a"]
var b: [String] = ["v","d","u"]

print("METİN....\(a)")
print("ARANAN....\(b)")

var yer = UYUM(a , iz: b)
if yer != -1 {
  print("\(yer+1) DE BULUNDU");
} else {
  print("BULUNAMADI");
}

PROGRAMIN ÇIKTISI

METİN....["a", "b", "v", "d", "u", "t", "a"]
ARANAN....["v", "d", "u"]
3 DE BULUNDU

 

Bu örnekte, “vdu” metni, “abvduta” stringi içinde baranmış, 3. lokasyondan itibaren bulunmuştur.