Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Dizinin Elemanlarını Tarama

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

for in komutu ile dizi içindeki tüm elemanlara sıra ile erişilebilir.

 

ÖRNEK:

Aşağıdaki örnek program içinde dizi elemanları for in komutu ile listelenmiştir:

var a: [Int] = [12, 22, 67, 65, 89, 111]
print("a...DİZİSİ..\(a)")
print("a DİZİSİ")
for i in a {
    print(i)
}

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]
a DİZİSİ
12
22
67
65
89
111

 

 

COUNT METODU

 

Belli bir anda bir dizinin içinde kaç tane eleman olduğunu gösterir.

 

ÖRNEK:

var a:[Int]=[]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

print("DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=\(a.count)")

a+=[12,22,67,65,89,111]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

print("DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=\(a.count)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

a...DİZİSİ..[]

DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=0

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=6

 

[] SEMBOLLERİ İLE DİZİYİ BOŞALTMA

 

Bazı elemanlar atanmış olan diziyi, içindeki elemanların tümünü silerek boşaltmak istiyorsak diziye [] sembollerini atamak yeterli olacaktır.

 

ÖRNEK:


 

var a:[Int]=[]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

print("DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=\(a.count)")

a+=[12,22,67,65,89,111]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

print("DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=\(a.count)")

a=[]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

print("DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=\(a.count)")

PROGRAMIN ÇIKTISI

a...DİZİSİ..[]

DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=0

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=6

a...DİZİSİ..[]

DİZİDEKİ ELEMAN SAYISI=0