Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

İkili İfadeler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Bunların genel biçimi,

 

Operand1 Operatör Operand2

 

şeklindedir. Örneğin, çarpma ifadesi, a*b şeklinde bu kalıba uymaktadır.

Swift’te ikili ifadeler diğer dillerde de olduğu gibi çeşitli sınıflara ayrılırlar:

 

I. Üstel ifadeler (Exponentiative)

 

a) << Bit düzeyinde sola öteleme

b) >> Bit düzeyinde saga öteleme

 

II. Çarpımsal (Multiplicative) ifadeler

a) * çarpma

b) / bölme

c) % kalan

d) &* Overflow ihmal edilerek çarpma

e) &/ Overflow ihmal edilerek bölme

f) &% Overflow ihmal edilerek kalan

g) & Bit düzeyinde AND (VE)

 

 

III. Toplamsal (additive) ifadeler

 

a) + Toplama

b) - Çıkarma

c) &+ Overflow ihmal edilerek toplama

d) &- overflow ihmal edilerek çıkarma

e) | Bit düzeyinde OR(Veya)

f) ^ Bit düzeyinde XOR

 

IV. Aralık (Range) ifadeleri

a) .. Yarı kapalı aralık(üst sınır dahil değil)

b) Kapalı aralık...

 

V. Cast İfadeleri

a) is Tip kontrolü

b) as tip casting

 

VI. Karşılaştırmalı (Comparative) ifadeler

a) < küçüktür

b) <= küçük veya eşittir

c) > büyüktür

d) >= büyük veya eşittir

e) == Eşittir

f) != Eşit değildir

g) === özdeştir

h) !== özdeş değildir

i) ~= Örüntü(iz) eşleme(pattern match)

 

VII. Konjonktif (Conjunctive ) ifadeler

a) && Mantıksal AND(VE)

 

VII. Disjonktif (Disjunctive) ifadeler

a) || Mantıksal OR(VEYA)

 

VIII. Üçlü koşul (Ternary Conditional ) ifadeleri

a) ?: üçlü koşul

IX. Atama (Assignment) ifadeleri

a) = Ata

b) *= carp ve ata

c) /= böl ve ata

d) %= kalanı bul ve ata

e) += topla ve ata”

f) -= çıkar ve ata

g) <<= belirtilen bitleri sola ötele ve ata

h) >>= belirtilen bitleri sağa ötele ve ata

i) &= bit düzeyinde AND işlemi yap ve ata

j) ^= bit düzeyinde XOR işlemi yap ve ata

k) |= bit düzeyinde OR işlemi yap ve ata

l) &&= Mantıksal AND işlemi yap ve ata

m) ||= Mantıksal OR işlemi yap ve ata