Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

In-Out Türü Parametreler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Bir Swift fonksiyonunda Inout türünde tanımlanan bir formel parametrenin değeri fonksiyon içinde değiştirilince bu değişim çağıran program parçasına da aksettirilir.

Aşağıdaki örnekte a ve b Inout türünde formel parametrelerdir.

vvv(&xx, &yy)

komutu ile vvv fonksiyonu çağrılmakta ve xx’in değeri 40 a’ya ve yy’nin değeri 80 ise b’ye geçirilmektedir: a=40 ve b=80 olmuştur.

Fonksiyon içinde a=b+2 komutu ile a=82 olarak değişmektedir.

B=b-a komutu ise b=80-82=-2 değerini elde etmektedir. Bu durumda a=82 ve b=-2 olmaktadır. Bu değişim a->xx ve b->yy şeklinde nakledilmekte ve xx=82 ve yy=-2 olmaktadır. Böylece aşağıdaki gibi xx vey y,vvv fonksiyonu çağrılmadan önce ve çağrıldıktan sonar yazdırılısa,


 

vvv(a: &xx, b: &yy)

print("xx= \(xx), ve yy=\(yy)")

değerleri bulunacaktır.

 

vvv FONKSİYONU:

 

var xx = 82
var yy = -2

func vvv( a: inout Int, b: inout Int) {
    
    a=b+2
    
    b=b-a
    
}


print("xx= \(xx), ve yy=\(yy)")

vvv(a: &xx, b: &yy)

print("xx= \(xx), ve yy=\(yy)")
print("xx= \(xx), ve yy=\(yy)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

x= 40, ve yy=80

xx= 82, ve yy=-2

Program ended with exit code: 0