Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Swift'te Fonksiyonlar ve Kontrol Transfer Komutları (Control Transfer Statements)

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Kontrol transfer komutları, icra edilen bir kod içinde programın kontrolünü bir noktadan diğerine gönderen komutlardır. Swift’te 4 adet kontrol transfer komutu mevcuttur:

continue

break

fallthrough

return

 

SWIFT’TE FONKSİYONLAR

Bütün bilgisayar dillerinde olduğu gibi, Swift’te de fonksiyonlar, dilin en önemli bileşenleri arasındadır.

Belirli işlemler ya da işlem grupları bir fonksiyon içinde toplanarak, gerektikçe bu fonksiyon çağrılır.

Swiftte bir fonksiyonun yapısı aşağıdaki gibidir:

func FonksiyonAdi(Parametre Listesi)->Tip

{ Lokal Değişkenler

komutlar

return değer;

 

}

Yukarıda görüldüğü gibi, gerekli ise parantezler içinde bir parametre listesi tipleri ile birlikte yer alır. Parantezleri izleyen kısım ise fonksiyonun göndereceği tip bildirisidir.

Fonksiyonun gövdesi (body), {} sembolleri arasında yer alır. Burada, fonksiyon içindeki, sadece o fonksiyona özgü lokal değişkenler ve fonksiyonun yapması gereken işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar yer alır.

Fonksiyon çağıran komuta bir değer gönderecekse bu değer bir return komutu içinde yer alır.

ÖRNEK:

func x(a:Int,b:Int,c:Int)->Int
    
{return a * b * c
    
}

print("4*8*7=\(x(a:4,b: 8,c: 7))")

print("5*-4*3=\(x(a:5,b: -4,c: 3))")

print("12*21*43=\(x(a:12,b: 21,c: 43))")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

4*8*7=224

5*-4*3=-60

12*21*43=10836