Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Üçlü Koşul Operatörü

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Bu operator aşağıdaki şemaya göre çalışır:

 

koşul ? true ise yapılacak iş : false ise yapılacak iş

 

ÖRNEK:

var x:Int

x = -4

x>=0 ? print("\(x) POZİTİF YA DA SIFIRDIR..."):print("\(x) NEGATİFTİR...")

PROGRAMIN ÇIKTISI

 

-4 NEGATİFTİR...

 

TİP CASTING OPERATÖRLERİ

Bunlar iki tanedir : as ve is

Aşağıdaki biçimlerde kullanılırlar:

Ifade as tip

ifade as? tip

ifade is tip

ÖRNEK:

class AA{}

class BB: AA{}

class CC:BB{}

let a = BB()

let x=a as AA

 

TİP KONTROLÜ: IS OPERATÖRÜ

ÖRNEK:

Aşağıdaki tanımlar yapıldıktan sonra x nesnesinin tipi kontrol edilmekte ve tipi AA olduğu için false (yanlış) çıktısı alınmaktadır:

class AA{}

class BB: AA{}

class CC:BB{}

let a = BB()

let x=a as AA

let r:Int?=0

print("\(x is CC)")

 

false