Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Yapılar (Structures)

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: mckare

 

Swift’teki yapı (structure), esasında C dilindeki yapı (struct) ile benzerlik gösterir fakat arada büyük bir fark da mevcuttur. Swift’teki yapılarda değişkenler yanında metotlar da tanımlanabilir; oysa C’de bu mevcut değildir. Aşağıdaki örnekte, sınıf konusunda verdiğimiz dikdörtgen örneğini yapı ile gerçekleştiriyoruz. Aradaki büyük benzerliğe dikkat ediniz:

 

ÖRNEK:

struct DikDort{

var genislik:Double

var uzunluk:Double

init(g:Double,u:Double)

{genislik=g

uzunluk=u

}

func alan()->Double

{return genislik * uzunluk }

func cevre()->Double

{return 2*(genislik+uzunluk)}

}

var d = DikDort(g:6.0 , u:3.5)

print("DIKDORTGENİN GENİŞLİĞİ=\(d.genislik)")

print("DIKDORTGENİN UZUNLUĞU=\(d.uzunluk)")

print("DIKDORTGENİN ÇEVRESİ=\(d.cevre())")

print("DIKDORTGENİN ALANI=\(d.alan())")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

 

DIKDORTGENİN GENİŞLİĞİ=6.0

DIKDORTGENİN UZUNLUĞU=3.5

DIKDORTGENİN ÇEVRESİ=19.0

DIKDORTGENİN ALANI=21.0