Turkcell | Geleceği Yazanlar

Unity 301 - Uzay Savaşı Oyunu Array, list ve döngüler gibi programlamanın temel konseptlerini içeren konuların anlatılarak modül başından sonuna kadar bir Uzay Savaşı oyununa uygulanıyor. Modül sonunda ise oynanabilir bir oyun yapılıyor.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

301 Modülüne Giriş

Sırasıyla 301 modülünde hangi konuların işleneceği maddeler halinde açıklanıyor ve modül sonunda yapılacak projenin videosu gösteriliyor.

Daha fazla...

Array

Arraylerin neden sıfırdan başladığı ve veri kaydetmede nasıl kullanıldıkları açıklanıyor.

Daha fazla...

List

List kullanımının avantajları ve array'lerden hangi noktalarda ayrıldıklarından bahsediliyor.

Daha fazla...

Döngüler

For, Foreach, While ve Do While döngüleri örneklerle açıklanıyor. Hangi noktalarda hangi tür döngüyü kullanmanın daha avantajlı olabileceğinden bahsediliyor.

Daha fazla...

Programcı Olarak Düşünmek

Yazılım dünyasında nesneler değerlendirirlirken nasıl bir düşünce tarzı ile problemlere yaklaşılması gerektiği açıklanıyor.

Daha fazla...

Class Tasarımı

Mini bir uygulama ile Uzay Gemisi Class'ı tasarlayıp ile bir Class tasarlanırken nelere dikkat etmeli ve C#'da Class'lar nasıl tasarlanır konuları anlatılıyor.

Daha fazla...

Metotlar ve Bir Adım Sonrası

Bir önceki videoda tasarlanmaya başlanılan Uzay Gemisi Class'ına metotlar ekleyerek Class tasarımı gösteriliyor.

Daha fazla...

Uzay Gemisi Kontrol

Kamera çerçevesini referans alarak oyun başlar başlamaz Uzay Gemisini ekranın belirli bir konumunda var edilmesi aktarılıyor.

Daha fazla...

Asteroidler

Oyun objelerini dinamik olarak oyunda var etmek ve onlara hareket verebilmek için nelerin kullanılabileceği açıklanıyor.

Daha fazla...

Ateşleme

Kurşun objesi oluşturulup prefab halinde ve belirli bir kuvvetle yukarıya doğru hareket ettiriliyor. Ayrıca asteroidlere tork kuvveti eklenerek dönme hareketi yapmaları sağlanıyor. 

Daha fazla...

Saldırı Mekaniği

Oyun mekaniğine zorluk derecesi ekleyerek bir saldırı sistemi kuruluyor. Bu sisteme göre ekrandaki asteroid sayıları belirli bir sayının altına inince, sayıları bir önceki asteroid sayılarının belirli bir katı olacak şekilde artırılarak yeniden saldırı yapmaları sağlanıyor.

Daha fazla...

Hareketli Arka Plan

Materyal offset değerlerini kullanarak oyun içinde sonsuz arka plan hissiyatı gerçekleştiriliyor.

Daha fazla...

String ve Char

String'lerin özünde her bir elemanı Char olan array'lerden oluştuğu örneklerle anlatılıyor.

Daha fazla...

UI

Unity UI kütüphanesi kullanılarak oyuna ara yüz elementleri ekleniyor ve ekrandaki konumu Transform bileşeni yardımıyla ayarlanıyor.

Daha fazla...

Oyunu Başlat

Ekranda uzay gemisini ve asteroidleri var eden sistemin ayrı bir metot içerisinden yapılarak çağırılma işlemi UI elementine veriliyor. Bu sayede oyunu başlatma işini oyun içerisindeki bir Play butonunun yapması sağlanıyor.

Daha fazla...

Puan

Farklı boylardaki asteroidlerden farklı puanlar alınmasını sağlayan mekanizmanın programlanması ve toplam puanın PuanText oyun objesi aracılığı ile ekrana yazdırılması anlatılıyor.

Daha fazla...

Oyun Bitti

Oyun Kontrol ve UIKontrol scriptlerine oyun bittiği zaman çağırılan metotlar ekleniyor ve bu metotlar yardımıyla oyunun sonlandırılması ya da yeniden başlatılması sağlanıyor.

Daha fazla...

Sesler

AudioClip Class'ı kullanılarak hem arka planda loop şeklinde çalacak ses dosyasını hem de belirli durumlarda bir defa çalacak ses dosyaları oyuna ekleniyor. Ayrıca ilgili metot parametreleriyle ses hacimlerinin istenilen şekilde ayarlanması sağlanıyor.

Daha fazla...