EĞİTİM PROGRAMI

Web Programlama

Web Programlama eğitimi ile HTML, CSS ve JavaScript öğrenerek becerilerini geliştirebilir ve kendi yazdığın kodlarla web sitelerini oluşturabilirsin.

Eğitimi İncele

GY Üyeliğinin Avantajlarını Kullan

Geleceği Yazanlar’a giriş yaparsan eğitim sürecini takip edebilirsin.

Web Programlama eğitimi, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar bilgiler edinmene ve web programlama alanındaki becerilerini geliştirmene yardımcı olacak. Eğitim programında HTML, CSS ve JavaScript hakkında bilgiler edineceksin.

Web Programlama eğitimi 6 aşamadan oluşuyor:

101: HTML’e giriş
201: HTML5 ve CSS Üzerine Genel Bilgiler
301: JavaScript Nedir?
302: jQuery Nedir?
401: Node.js Yazılımına Giriş
402: MongoDB Temel Yapısı

Tüm eğitimleri tamamlamak ve sınavı başarıyla geçerek sertifikaya hak kazanmak senin elinde! Şimdi zaman kaybetmeden eğitime başla!

Ders Programı (6)

Web Programlama

101: HTML

Başlangıç seviyesi derslerde Web programlamanın temeli olan HTML'i öğreniyoruz.

 • 29946 Kişi Kayıtlı
 • 22273 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • HTML'e Giriş
 • Bir HTML Belgesinin Yapısı
 • En Temel HTML Etiket ve Anlamları
 • Çeşitli Yazı Biçimlendirmeleri
 • Link Oluşturmak
 • HTML'de Görseller
 • HTML Stilleri
 • HTML Tablolar
 • HTML Formlar

Web Programlama

201: HTML5 & CSS

Bu başlangıç seviyesi derslerimizde HTML5 ve CSS ile bilgimizi bir adım öteye taşıyoruz.

 • 14341 Kişi Kayıtlı
 • 9629 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • HTML5 ve CSS Üzerine Genel Bilgiler
 • HTML5'te Temel Yapısal Elemanlar
 • HTML5 Çokluortam Elemanları
 • HTML5 Grafik Elemanları
 • HTML5 Konum Elemanları (Geolocation)
 • HTML5 Olayları (Events)
 • HTML5'te Sürükle Bırak (Drag & Drop)
 • HTML5'te Yerel Depolama
 • HTML5 Uygulama Önbellekleme
 • HTML5 Web İşçileri
 • HTML5 Girdi (Input) Elemanları
 • HTML5 Yeni Form Elemanları
 • HTML5 ve JavaScript
 • CSS'e Giriş
 • CSS Yazım Kuralları (Syntax)
 • CSS Kodlarını Ekleme Yöntemleri
 • CSS Zemin Özellikleri
 • CSS Metin İşlemleri
 • CSS Yazıtipi Özellikleri
 • CSS Linkler
 • CSS Listeleri
 • CSS Tablolar
 • CSS Kutu Modeli
 • CSS Bir Elemanın Genişliği ve Yüksekliği
 • Tarayıcı Uyumluluğu
 • CSS Sınır (Border) Özelliği
 • CSS Dış Çizgileri
 • CSS Padding
 • CSS Boyutları
 • CSS Görüntüleme ve Görünürlük

Web Programlama

301: JavaScript

Web programlama eğitimimizin orta seviyesinde, JavaScript öğreniyoruz.

 • 9148 Kişi Kayıtlı
 • 4730 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • JavaScript Nedir?
 • JavaScript ile Basit Bir Program
 • Yazıtipi ve Renk Özellikleri
 • Başlığı Ayrı Satırlara Yazdırmak
 • Window Nesnesi ve Alert Metodu
 • JavaScript Dilinde Değişken İsimleri
 • Yorum (Comment) Satırları
 • Atama Deyimi
 • JavaScript'te Matematiksel İşlemler
 • Kontrol ve Karar Verme İşlemleri
 • Artırım (Increment) ve Azaltım (Decrement) Operatörleri
 • Aritmetiksel Atama Operatörleri
 • Döngü (Loop) Oluşturma
 • İç İçe Döngüler
 • Switch ... case Yapısı
 • JavaScript'te Nesne Oluşturma, Fonksiyonlar ve Metotlar
 • JavaScript'te Hazır Olarak Bulunan Nesneler
 • Nesne Özellikleri
 • Window ve Frame Özellikleri
 • JavaScript Metot ve Fonksiyonları
 • JavaScript Fonksiyonları
 • Olay Yöneticileri (Event Handlers)
 • Tek Boyutlu Diziler (One Dimensional Arrays)
 • JavaScript Dilinde Fonksiyon Çağırma Teknikleri
 • Join Fonksiyonu
 • Verilerin Sıralanması - Sıralama (Sortıng) Algoritmaları

Web Programlama

401: Node.js

Web programlama eğitimimizin ileri seviyesinde, Node.js öğreniyoruz.

 • 3422 Kişi Kayıtlı
 • 906 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Node.js Yazılımına Giriş
 • İlk Node.js Programının Çalıştırılması
 • Basit Bir HTTP Sunucusu (Server) Oluşturmak
 • Node.js'nin Bazı Temel Özellikleri
 • Node.js Kullanmanın Yararları ve Zararları
 • Senkron İşlem
 • Asenkron İşlem
 • Callback (Geri çağırma)
 • Node.js REPL (Read-Eval-Print Loop)
 • Sistemdeki Mevcut Komutların Listesi
 • REPL Komutları
 • Node.js Global Nesneler
 • Node.js: Konsoldan Giriş
 • Node.js'te Kullanılan Kodlama Sistemleri
 • Node.js'te Tampon Alan (Buffer) Kullanımı
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol
 • Node.js'te Dosya Yönetimi (File Management)
 • Node.js'te Connect ile Web Sunucuya Bağlanma
 • İstemci - Sunucu (Client - Server) Mimarisi
 • Node.js İçinde Modül Tanımlama ve Kullanma
 • Disk Üzerinde Değişik Dizinlerde Dolaşarak Dizin ve Dosyaları Listelemek

Web Programlama

302: JQuery

Web programlama eğitimimizin orta seviyesinde, JQuery öğreniyoruz.

 • 3069 Kişi Kayıtlı
 • 1278 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • jQuery Nedir?
 • jQuery'nin İnternet'ten İndirilmesi
 • jQuery Yazılış Biçimi
 • Belge Hazır Olayı (Document Ready Event)
 • jQuery HTML Eleman Seçicileri (Selectors)
 • Ayrı Bir Dosyadaki Fonksiyonlar
 • Olay (Event)
 • jQuery Efektleri - Hide ve Show (Gizle ve Göster)
 • jQuery Görüntüleme / Kaldırma Yöntemleri
 • jQuery Efektleri - Kaydırma (Sliding)
 • jQuery Efektleri - Animasyon (Animate)
 • jQuery Callback Fonksiyonları
 • jQuery - Zincirleme İşlem (Chaining)
 • JQuery - DOM Manipülasyonu
 • İçeriğe Erişme - text(), html(), and val()
 • jQuery - HTML Elemanlarına İçerik ve Vasıf Atama
 • Vasıf (Attribute) Atama - attr() Metodu
 • jQuery Elemanlar Ekleme
 • jQuery Silme Metotları
 • jQuery CSS Sınıflarına Erişim ve Değişiklik
 • jQuery css() Metodu

Web Programlama

402: MongoDB

Web programlama eğitimimizin ileri seviyesinde,MongoDB öğreniyoruz.

 • 2140 Kişi Kayıtlı
 • 495 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • MongoDB'ye Giriş
 • MongoDB Temel Yapısı
 • MongoDB Kurulumu
 • Tablo ve Veri Tipleri
Abone ol Web Programlama