Turkcell | Geleceği Yazanlar

101: HTML Başlangıç seviyesi derslerde Web programlamanın temeli olan HTML'i öğreniyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

HTML'e Giriş

HTML, Hyper Text Markup Language ifadesinden oluşturulmuş bir İngilizce kısaltmadır ve Türkçe'ye "Hiper Metin İşaretleme Dili" şeklinde çevrilebilir. Bir işaretleme dilinin temel işlevi, bir belge içindeki metnin (text) yapısını, biçimini ve genel görünümünü tanımlayacak kuralları içermesi ve bunun uygulanmasına olanak vermesidir.

Daha fazla...

Bir HTML Belgesinin Yapısı

En Temel HTML Etiket ve Anlamları

HTML etiketi

HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir. Dosya adındaki .html uzantısı ise bu dosyanın bir HTML belgesi olduğunu belirtir.

 

Daha fazla...

Çeşitli Yazı Biçimlendirmeleri

<b> etiketi

<b> ve </b> etiketleri arasına alınan metin, koyu (bold) hale getirilir.

<b> etiketinin nasıl kullanılacağını aşağıdaki örnekten görebilirsiniz.

Daha fazla...

Link Oluşturmak

HTML'in önemli özelliklerinden biri, bir metin parçası ya da bir resim üzerinden başka bir belgeye bağlantı kurabilmesidir. Bu bağlantı, link adı verilen yapılar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bir resim ya da metnin rengi değiştirilerek ya da metin alt çizgili hale getirilerek bu resim ya da metnin bir hipermetin linki (hypertext link) ya da sadece link olduğu belirtilir.

Bir link oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Daha fazla...

HTML'de Görseller

Tarayıcılar resim ve görüntü dosyalarını gösterebilir. İnternet'te yaygın olarak kullanılan dosya tipleri bitmap (.bmp), GIF, JPEG ve PNG şeklinde sıralanabilir. Bu eğitim içeriğinde web sayfanıza bir görseli nasıl ekleyeceğinizi göreceksiniz.

Kod şablonumuz şu şekilde olacak:

Daha fazla...

HTML Stilleri

Her HTML etiketi önceden tanımlanmış stil renklerini barındırır. Bu yazılar için siyah, arka plan için beyaz şeklindedir. Style özelliğini kullanarak dilediğiniz gibi renklendirme yapabilirsiniz.

 

Daha fazla...

HTML Tablolar

Web sayfaları içinde tablolara sıkça ihtiyaç duyarız. Bu eğitim belgesinde temel tablo etiketlerini ve kullanımlarını öğreneceğiz.

Daha fazla...

HTML Formlar

HTML formları kullanıcıdan veri almak için kullanılır. 

Daha fazla...

Web Programlama 101 Sınavı

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>Web Programlama 101 </p></body></html>
Daha fazla...