Turkcell | Geleceği Yazanlar

301: JavaScriptBaşlangıç seviyesi derslerde Web Programlama uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

JavaScript'te Matematiksel İşlemler

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 12.09.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : web-programlama

JavaScript'te matematiksel işlem operatörleri, öncelik sıralarına göre, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Operatör Gerçekleştirdiği İşlem Öncelik Sırası
( ) Parantez Parantez içindeki işlemler en önce yapılır.
*, /, % Çarpma
Bölme
Modüler işlem
Eşit önceliklidirler. Bu operatörlerden peş peşe birden çok varsa öncelik kendi aralarında soldan sağa doğrudur.
+, - Toplama
Çıkarma
En son önceliklidirler. Peşpeşe birden çok bu operatörlerden kullanılmışsa kendi aralarında öncelik soldan sağa doğrudur.

Örneğin;

<head>
<title>javascript i̇lk uygulama</title>
<script language="javascript"> 
var x,y,z;
x=10
y=3
z=x*y+2/x*y+x%3*y
document.writeln("<h2>z="+z+"</h2>");
document.writeln("<h2>x="+x+"</h2>");
document.writeln("<h2>y="+y+"</h2>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Yukardaki örnekte,

z=x*y+2/x*y+x%3*y

ifadesi sırasıyla

z=10*3+2/10*3+10%3*3

z=30+0.2*3+1*3

z=30+0.6+3

z=30.6+3

adımlarından geçerek,

z=33.6

olarak hesaplanacaktır.

Şimdi ikinci bir örnekle farklı bir durumu inceleyelim.

<head>
<title>javascript i̇lk uygulama</title>
<script language="javascript"> 
var x,y,z;
x=5
y=8
z=x%y/2*3-y%x-2*5%2
document.writeln("<h2>z="+z+"</h2>");
document.writeln("<h2>x="+x+"</h2>");
document.writeln("<h2>y="+y+"</h2>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Burada,

z=x%y/2*3-y%x-2*5%2

ifadesinde sırasıyla

z=5%8/2*3-8%5-2*5%2

z=5/2*3-3-10%2

z=2.5*3-3-0

z=7.5-3.0

adımları izlenerek,

z=4.5

sonucu bulunacaktır.