Turkcell | Geleceği Yazanlar

301: JavaScriptBaşlangıç seviyesi derslerde Web Programlama uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Referans ile Fonksiyon Çağırma (Call By Reference)

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 12.09.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : web-programlama

Referans ile Çağırma tekniğinde, çağıran program argüman olarak bir değer yerine bu değere ait bellek adresini gönderir. Böylece veri paylaşımı, değerler yerine adreslerle gerçekleştirilir. Bu durumda argüman ile buna karşı gelen fonksiyon parametresi aynı bellek alanını kullanır. Bunun sonucunda çağrılan fonksiyonda bu şekilde kullanılan bir parametredeki değişiklik buna karşı gelen çağıran program argümanına aynen aktarılacaktır.

 

Referans ile Çağırma tekniği

<html>
  <head>
  <TITLE>İÇİNDEKİLER</TITLE>
    </head>
  <body bgColor="lightblue" text="darkblue">
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
function hes(y)
{ for (var a in y)
y[a]=y[a]-4;
}
var x=[3,6,9,12,15];
document.write("<H4>FONKSİYONU ÇAĞIRMADAN ÖNCE X DİZİSİ</H4>");
for( var b in x)
document.write("<H4>x["+b+"]= "+x[b]+"</H4>");
hes(x);
document.write("<H4>FONKSİYONU ÇAĞIRDIKTAN SONRA X DİZİSİ</H4>");
for( var b in x)
document.write("<H4>x["+b+"]= "+x[b]+"</H4>");
</SCRIPT>
  </body>
</html

Yukarıdaki örnekte dizi adı argüman olarak kullanıldığı için Referans ile Çağırma tekniği kullanılır. Bu durumda x ve y dizileri bellekte aynı alanı paylaşır ve y’de meydana gelen bir değişiklik x’i de değiştirecektir.