Turkcell | Geleceği Yazanlar

Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
302: JQuery Ders Programı

jQuery HTML Eleman Seçicileri (Selectors)

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

jQuery içinde HTML eleman seçicileri en önemli bileşenlerden biridir. Eleman seçiciler, HTML elemanlarını seçme ve bunların üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirme imkanı sağlar.

jQuery, HTML elemanları seçmek ya da bulmak için aşağıdaki bilgileri kullanır:

 • Elemanın ID'si
 • Elemanın sınıfı (class)
 • Elemanın tipi
 • Elemanın vasıfları (attribute)
 • Elemanın vasıf değerleri
 • ve bunlara benzer diğer bilgiler

Genellikle jQuery'nin seçicileri CSS'e dayanır; kendisine özgü birkaç seçici de mevcuttur.

jQuery'de bütün seçiciler, bir dolar işaretiyle başlar ve parantezler içindeki ifade ile devam eder:

$()

 

Eleman seçimi

jQuery eleman seçicisi, elemanları adına göre seçer. Eğer kod içindeki bütün paragraf elemanlarını (<p>) seçmek istiyorsanız aşağıdaki ifadeyi kullanmalısınız:

$("p")

Bir düğmeye tıklayınca tüm paragrafları görünmez hale getirelim:

$(document).ready(function(){
 $("button").click(function(){
  $("p").hide();
 });
});

 

#id seçicisi

jQuery #id seçicisi, HTML tag'ının id özelliğini kullanarak belirlenen bir elemanı seçer. Sayfa içinde id unique (tek) olmalıdır:

$("#test")

Kullanıcı bir düğmeye tıklayınca id="t1" olan elemanın gizlenmesi

$(document).ready(function(){
 $("button1").click(function(){
  $("#t1").hide();});
});

 

Sınıf seçicisi

jQuery sınıf seçicisi belirli bir sınıf elemanlarını sınıf adı ile bulur. Belirli bir sınıfın elemanlarını bulmak için, sınıf adından önce bir nokta sembolü yerleştirmek gerekir:

$(".sali")

 

Sınıf seçicisi: Kapsamlı örnek HTML5 programı

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
               $("button").click(function(){
                        $(".pers").hide();
                        });
               });
      </script>
  </head>
  <body>
    
    <h2 class="pers">Butona tıklarsan ben yok olurum ☹</h2>
    <p class="pers">Ben de yok olurum ☹</p>
    <p>Ben kalırım ☺</p>
    <button>Tıkla</button>
  </body>
</html>

Tıkla düğmesine bastığınızda pers class'ına ait değerler yok olacaktır.

 

Diğer seçici İfadeler:

Yazılış Biçimi Açıklama
$("*") Bütün elemanları seçer
$(this) O anda aktif olan HTML5 elemanını seçer
$("p.d1") class="d1"  olan bütün <p> elemanlarını seçer
$("p:first") İlk <p> elemanını seçer
$("ul li:first") İlk <ul> elemanının ilk <li> elemanını seçer
$("ul li:first-child") Her <ul>elemanının ilk <li> elemanını seçer
$("[href]") href vasfını içeren bütün elemanları seçer
$("a[target='_blank']") Hedef vasıf değeri  "_blank" olan bütün <a> elemanlarını seçer
$("a[target!='_blank']") Hedef vasıf değeri "_blank" olmayan bütün <a> elemanlarını seçer."_blank"
$(":button") <button> tipindeki bütün <button> ve <input> elemanlarını seçer
$("tr:even") Bütün çift <tr> elemanlarını seçer
$("tr:odd") Bütün tek <tr> elemanlarını seçer

 

Örnekler:

1. Tabloda çift satırları pembeye boyama

HTML5 Kodu

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
		<script>
			$(document).ready(function(){
			$("tr:even").css("background-color","pink");
							});
		</script>
	</head>

<body>
	<h1>BALKAN ULKELERI</h1>
		<table border="1">
			<tr>
				<th>ULKE</th>
				<th>NUFUS</th>
			</tr>
			<tr>
				<td>TURKIYE</td>
				<td>78</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>YUNANISTAN</td>
				<td>9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>BULGARISTAN</td>
				<td>8.5</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>ROMANYA</td>
				<td>25</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>BOSNA-HERSEK</td>
				<td>4</td>
			</tr>
		</table>
	</body>
</html>

 

Örnek: İlk <ul> elemanının ilk <li> elemanını seçme

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
               $("button").click(function(){
                        $("ul li:first").hide();
                        });
               });
      </script>
  </head>
  <body>
    
    <p>1.LISTE:</p>
    <ul>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>HOLLANDA</li>
      <li>BELCIKA</li>
    </ul>
    
    <p>2.LISTE:</p>
    <ul>
      <li>INGILTERE</li>
      <li>RUSYA</li>
      <li>ISVEC</li>
    </ul>
    
    <button>TIKLA</button>
    
  </body>
</html>

TIKLA düğmesine tıkladığınızda, ilk listedeki ilk liste elemanı (ALMANYA) görünmez olacaktır.