Turkcell | Geleceği Yazanlar

401: Node.js Web programlama eğitimimizin ileri seviyesinde, Node.js öğreniyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Node.js Yazılımına Giriş

Node.js, asenkron çalışan, açık kaynaklı, işlem bazlı (event based), ölçeklenebilir bir uygulama geliştirme çatısıdır. Uygulamaların sunucu (server) tarafında kullanılır ve JavaScript tabanlıdır. İlerleyen eğitimlerimizde uygulamalı olarak Node.js'in kullanım alanlarını ve özelliklerini göreceğiz.

Bir sonraki dersimizde Node.js ile çalışmaya başlamak için kurulum işlemlerini yapacağız. İyi eğlenceler!

Daha fazla...

İlk Node.js Programının Çalıştırılması

Bu eğitim içeriğimizde basit bir Node.js programının farklı işletim sistemleri (Linux, Mac OS X, Windows) üzerinde nasıl çalıştırılacağını göreceğiz.

Daha fazla...

Node.js'nin Bazı Temel Özellikleri

Node.js, daha önce de belirtildiği gibi, sunucu (server) tarafında kullanılan JavaScript'tir. Aşağıdaki şekil Node.js'in genel çalışma prensibini veriyor:

Daha fazla...

Node.js Kullanmanın Yararları ve Zararları

Node.js'in pek çok faydası vardır. Bunlardan en temel olanları şu şekildedir:

Daha fazla...

Senkron İşlem

Aşağıda bir dosyayı senkron çalışma modunda okuyan bir Node.js kodu vereceğiz. Burada kullandığımız, fs.readFileSync() fonksiyonu, fs.readFile() fonksiyonunun senkronize sürümüdür. Bir dosyayı okuyarak içeriğini göndermektedir.

Daha fazla...

Asenkron İşlem

Aşağıdaki kod, senkron dosya okuma işleminin asenkron sürümüdür. Callback fonksiyonu okumanın bittiği konusunda bir mesaj vermeden, sistem başka bir işlemi gerçekleştirmeye hazırdır.

Daha fazla...

Callback (Geri çağırma)

Bir geri çağırma fonksiyonu, başka bir fonksiyona geçirilen bir parametre şeklindeki fonksiyondur. Geri çağırma fonksiyonu, ikinci fonksiyonun içinde çağrılır ya da icra edilir. Geri çağırma fonksiyonları, asenkron olarak icra edilirler.

Daha fazla...

Node.js REPL (Read-Eval-Print Loop)

Sistemdeki Mevcut Komutların Listesi

Komut satırındayken "Tab" tuşuna basarsanız, komut listesi görüntülenir:

Daha fazla...

REPL Komutları

Bu bölümde REPL ortamında özellikle faydalı olabilecek bazı komutları vereceğiz.

 

.help komutu

İsminden de anlaşıldığı gibi kullanıcıya bilgi yardımında bulunur, kullanılabilecek REPL komutlarının bir listesini verir:

Daha fazla...

Node.js Global Nesneler

Node.js, yapısal olarak içine yerleştirilmiş bir grup global belirticiye (identifier) sahiptir. Bu nesneler tüm modüllerde kullanılabilir. Bunlardan bazıları gerçekten global nesnelerdir ve herhangi bir yerden erişilebilirler; diğerleri ise modül düzeyinde her modülde mevcutturlar. Aşağıda bunların bir listesi verilmiştir:

Daha fazla...

Node.js: Konsoldan Giriş

Node.js'i herhangi bir argüman kullanmadan başlatırsanız, REPL komut satırını göreceksiniz.

 

Daha fazla...

Node.js'te Kullanılan Kodlama Sistemleri

Buffer'daki veriyle JavaScript stringleri arasında dönüşüm açıkça bazı kodlama metotları gerektirir. Aşağıdaki tabloda, JavaScript string'lerinin buffer'da saklanması için kullanılan çeşitli kodlama sistemleri hakkında bilgi verilmektedir:

Daha fazla...

Node.js'te Tampon Alan (Buffer) Kullanımı

JavaScript, unicode ile barışık olmasına rağmen, ikili (binary) veriyi işlemekte çok iyi özellikler göstermez. Oysa TCP akımları (streams) söz konusu olduğunda ya da dosyalardan bilgi okuma ya da dosyalara bilgi yazma yapılacaksa, saf ikili verilerle işlem yapmak zorunludur.

Daha fazla...

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

HTTP, Web'i güçlendiren bir haberleşme protokolüdür. Ayrıca TCP yığınının (stack) da en tepesindedir.

 

HTTP'nin yapısı

Modül, içinde protokol, talepler (requests) ve cevaplar (responses) barındırır. Aslında JavaScript, http.ServerRequest ve http.ServerResponse yapıcılarının (constructors) nesnelerinden ibarettir.

 

Daha fazla...

Node.js'te Connect ile Web Sunucuya Bağlanma

Node.js, ortak ağ uygulamaları için, temel API'ler (Application Program Interface - Uygulama Programı Arayüzü) sağlar. Bunlar arasında en çok ihtiyaç duyacaklarınız, HTTP ve TCP ile ilgili API'lerdir. 

Daha fazla...

İstemci - Sunucu (Client - Server) Mimarisi

İstemci - sunucu mimarisi, ağ içindeki her bilgisayar ya da işlemin (process); ya istemci (client) ya da sunucu (server) olduğu mimaridir.

İstemci - sunucu mimarisinde 3 önemli bileşen mevcuttur:

Daha fazla...

Node.js İçinde Modül Tanımlama ve Kullanma

Node.js içinde de diğer dillerde olduğu gibi başka bir dosya içinde tanımlanmış olan fonksiyonları başka bir dosyadan çağırmak mümkündür. Şimdi basit bir örnekle bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatacağız.

Daha fazla...

Disk Üzerinde Değişik Dizinlerde Dolaşarak Dizin ve Dosyaları Listelemek

Aşağıdaki örnek kodla değişik dizinlerde dolaşarak listeleme gerçekleştiriliyor.

Daha fazla...