402: MongoDB Web programlama eğitimimizin ileri seviyesinde,MongoDB öğreniyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

MongoDB'ye Giriş

MongoDB 

MongoDB, genel maksatlı (general purpose) bir veritabanı sistemidir. En önemli özellikleri, esnek yapıda, ölçeklenebilir ve güvenilir bir veri tabanı yönetim sistemi oluşudur. İkincil indeksler, aralık sorgulamaları, sıralama işlemleri ve mekan indekslerini bir arada kullanarak etkin uygulamalar geliştirmek imkanını sağlar.

MongoDB Temel Yapısı

MongoDB Temel Yapısı

Veri tabanı sistemleri ile ilgili temel kavramlar hakkında biraz fikir sahibi olan kullanıcılar için MongoDB’nin en önemli özelliği, ilişkisel modeli (relational model) kullanmamasıdır. Oysa şu ana kadar popüler veritabanlarının neredeyse tamamı bu modeli kullanıyordu.

İlişkisel model bilindiği gibi temel veri yapısı olarak tabloyu kullanmaktaydı..

MongoDB, ilişkisel (relational) model yerine belgeye dayalı modeli (document oriented model) kullanmaktadır.

MongoDB Kurulumu

VERİTABANI (DATABASE)

Veritabanı, koleksiyonlardan oluşan bir veri grubudur. Tek bir MongoDB örneği (instance) çok sayıda bağımsız veri tabanlarından oluşabilir.

Her belge “_id” şeklinde özel bir anahtara sahiptir; bu anahtar bir koleksiyon içinde tektir (unique). MongoDB, basit fakat çok güçlü JavaScript kabuğu (shell) kullanır ve bunun yardımı ile veri tabanlarının işlenmesi çok daha etkin hale gelir.

Tablo ve Veri Tipleri

Doküman, MongoDB’de veri depolama birimidir. Döküman, veriyi depolamak için JSON stilinde bir yapı kullanır. (JavaScript Object Notation).

JSON dokümanları için basit bir örnek

site : http://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr

şeklinde olabilir. Genellikle nesne (object) dokümana referans verilir. Dokümanlar ilişkisel veritabanı yönetim sistemindeki (Relational Data Base System-RDBS) kayıtlara (records) karşı gelir. Aşağıdaki tablo MongoDB ile ilişkisel veritabanı tablo yapısını karşılaştırmaktadır: