Arduino Dünyası

ARDUINO 101

Arduino 101 Sınavı

Arduino 101

Sorular:20
Geçme oranı:75 %