Arduino Dünyası

ARDUINO

Arduino 101 Sınavı

Sorular:20
Geçme oranı:75 %