Soru & Cevap

Android ArrayList Verileri Kaydetme

06.04.2020 - 03:24

selamlar 

Şu kodda nasıl son sorulan soruya dönebilirim uygulma kapatılıp açıldığında

arraylisti gson ile kaydetmeye çalıştım ama olmuyor buton eklemek de hata veriyor

yardımlarınız için Hepinize şimididen Teşekkürler

import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private TextView countLabel;
  private ImageView questionImage;
  private EditText editText;

  private String rightAnswer;
  private int rightAnswerCount = 0;
  private int quizCount = 1;

  ArrayList<ArrayList<String>> quizArray = new ArrayList<>();

  String quizData[][] = {
      // {"Image Name", "Right Answer"}
      {"image_circle", "circle"},
      {"image_triangle", "triangle"},
      {"image_square", "square"},
      {"image_pentagon", "pentagon"},
      {"image_hexagon", "hexagon"},
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    countLabel = findViewById(R.id.countLabel);
    questionImage = findViewById(R.id.questionImage);
    editText = findViewById(R.id.editText);

    editText.setOnKeyListener(new View.OnKeyListener() {
      @Override
      public boolean onKey(View view, int keyCode, KeyEvent keyEvent) {

        if (keyEvent.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN) {

          if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_ENTER) {
            checkAnswer();
          }

        }

        return false;
      }
    });

    // Create quizArray from quizData.
    for (int i = 0; i < quizData.length; i++) {

      // Prepare array.
      ArrayList<String> tmpArray = new ArrayList<>();
      tmpArray.add(quizData[i][0]); // Image Name
      tmpArray.add(quizData[i][1]); // Right Answer

      // Add tmpArray to quizArray.
      quizArray.add(tmpArray);

    }

    showNextQuiz();
  }

  public void showNextQuiz() {

    // Update quizCountLabel.
    countLabel.setText("Q" + quizCount);

    // Generate random number between 0 and 4 (quizArray's size -1)
    Random random = new Random();
    int randomNum = random.nextInt(quizArray.size());

    // Pick one quiz set.
    ArrayList<String> quiz = quizArray.get(randomNum);

    // Set image and right answer.
    // Array format: {"Image Name", "Right Answer"}
    questionImage.setImageResource(
        getResources().getIdentifier(quiz.get(0), "drawable", getPackageName()));
    rightAnswer = quiz.get(1);

    // Remove this quiz from quizArray.
    quizArray.remove(randomNum);
  }


  public void checkAnswer() {

    // Get editText.
    String answer = editText.getText().toString().toLowerCase();

    String alertTitle;

    if (answer.equals(rightAnswer)) {
      // Correct!
      alertTitle = "Correct!";
      rightAnswerCount++;
    } else {
      // Wrong...
      alertTitle = "Wrong...";
    }

    // Create Dialog.
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setTitle(alertTitle);
    builder.setMessage("Answer : " + rightAnswer);
    builder.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {

        editText.setText("");

        if (quizArray.size() < 1) {
          // quizArray is empty.
          showResult();

        } else {
          quizCount++;
          showNextQuiz();
        }

      }
    });
    builder.setCancelable(false);
    builder.show();
  }

  public void showResult() {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setTitle("Result");
    builder.setMessage(rightAnswerCount + " / 5");
    builder.setPositiveButton("Try Again", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        recreate();
      }
    });
    builder.setNegativeButton("Quit", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        finish();
      }
    });
    builder.show();
  }
}

 

24 Görüntülenme

1 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Profile picture for user MesutUCA
MesutUCA
07.04.2020 - 04:58

hangi databasi kullanıyorsun bilmiyorum ama ornek vermek istersek.

HashMap<String,Object>hashMap = new HashMap<>(); 

HashMap<String,Object>hashMap = new HashMap<>();
    hashMap.put("kullaniciid",mevcutFirebaseUser.getUid());
    hashMap.put("text","gönderini beğendi");
    hashMap.put("gonderiid",gonderiId);
    hashMap.put("ispost",true);

    bildirimEklemeYolu.push().setValue(hashMap);