Turkcell API Dünyası

Neler Öğrenebilirim?

Turkcell, mobil ürünlerinizi daha geniş kitlelere tanıtmak, Turkcell iş ortağı olduğunuz zaman servis ve uygulamalarınızı daha zengin hale getirmek ve ürünlerinizi Turkcell’in servisleriyle daha etkin kılmak için Turkcell’in API’lerini kullanabilirsiniz.

Turkcell test platformundaki servisleri çağırmak için kullanabileceğiniz çeşitli servisler ile bu servislerle ilgili daha geniş bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

SMS Gönderme

Sizin belirleyeceğiniz bir alıcıya, istediğiniz içerik ile kısa mesaj göndermek için kullanılır. Gönderilen kısa mesajların iletilip iletilmediğini de sorgulamak mümkündür. REST yapısıyla kullanılır.

MMS Gönderme

Zengin biçimli (MMS) mesaj göndermek için kullanılır. İçerik olarak video, ses veya resim türlerinde dosya tipleri kullanılabilir. Bu dosyalar MMS API’si tarafından formatlanır ve MMS’e eklenir. REST yapısıyla kullanılır.

Çağrı Başlatma

Alıcıya doğru çağrı başlatmak ve çağrı içerisinde anons yapmak için kullanılır. Çağrıya bağlanacak anons bir ses dosyasından yüklenerek seçilebileceği gibi, sizin belirleyeceğiniz bir metnin okunmasıyla da dinletilebilir. Dilerseniz, anonsun sonuna DTMF ekleyerek aramalarınızdan dönüş toplayabilirsiniz. REST yapısıyla kullanılır.

Cihaz Sorgulama

Sorgu yaptığınız numaranın kullandığı cihazın; işletim sistemi, 3G desteği, NFC desteği gibi özelliklerini sorgulamak için kullanılır. Tek sorguda birden fazla özellik bilgisi sorgulanabilir. REST yapısıyla kullanılır.

Metinden Seslendirme

Metinlerin Türkçe ses dosyalarına çevrilmesi amacıyla kullanılır. Elde edilen ses dosyaları bağımsız kullanılabileceği gibi, başlatılan çağrılara da eklenebilir. REST yapısıyla kullanılır.