Turkcell | Geleceği Yazanlar

GELECEĞİ YAZANLAR BLOG

Yeni Blog Yaz

Relative Layout Kullanımı

Yasin Kafadar - 22 Ekim 2013

 

Relative Layout, içine eklenen görsel öğeyi bir diğer öğe veya öğeleri referans alarak dizer. Yani eklediğimiz bir öğeye sen bu öğenin sağına veya soluna geç diyebiliriz. Relative Layout’un içine eklenen ilk öğe öntanımlı olarak ekranın sol en üst bölümüne yerleşir. Relative Layout’un özelliklerini Android 301 eğitimi içindeki Linear Layout Kullanımı belgesinde olduğu gibi, bir örnek üzerinden inceleyelim.

Önceden oluşturduğumuz LayoutsDemo uygulamasında bulunan activity_main.xml’in içine bir tane düğme ekliyoruz ve son hali aşağıdaki gibi oluyor:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent"

android:orientation="vertical" >


<Button

android:id="@+id/btn_show_linear_layouts"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="Linear Layout" />


<Button

android:id="@+id/btn_show_relative_layouts"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="Relative Layout" />

</LinearLayout>

 

Bütün kodlara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:https://github.com/yasinkafadar/LayoutsDemo

XML kodunu yazdıktan sonra MainActivity’nin içinde btn_show_relative_layouts id’li düğmenin findViewById metodu ile referansını alıp, OnClickListener set ediyoruz. Listener’ın onClick metoduna RelativeLayoutDemoActivity isimli activity’i açacak kodu yazıyoruz. MainActivity’nin son hali aşağıdaki gibi oluyor.

public class MainActivity extends Activity {
 
 @Override
 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);

 Button showLinearLayoutDemo = (Button) (findViewById(R.id.btn_show_linear_layouts));

 howLinearLayoutDemo.setOnClickListener(new OnClickListener(){
 public void onClick(View v){
 startActivity(new Intent(MainActivity.this, LinearLayoutDemoActivity.class));
 }
 });

 Button showRelativeLayoutDemo = (Button) (findViewById(R.id.btn_show_relative_layouts));

 showRelativeLayoutDemo.setOnClickListener(new OnClickListener(){
 public void onClick(View v){
 startActivity(new Intent(MainActivity.this, RelativeLayoutDemoActivity.class));
 }
 });
 }
}

2. aşama olarak activity_relative_layout_demo isimli arayüzü (layout) oluşturuyoruz ve içine 4 tane düğme ekliyoruz. Bu düğmeleri Relative Layout’un içine eklediğimiz zaman Linear Layout’daki gibi alt alta kendiliğinden yerleşmez. Birbirlerine referans id’ler vermemiz gerekir. Eklediğimiz öğelerin android:layout_below özelliğini kullanarak hangi id’li görselin altına yerleşeceğini veriyoruz. Bunu vermezsek, eklediğimiz bütün öğeler birbirlerinin üstüne biner ve ekranın sol en üst köşesinde görünür. Burada eklenen öğelerin Linear Layout’dan diğer bir farkı, XML kodu içine yazılma sırasının önemsiz olmasıdır.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent" >


<Button

android:id="@+id/btn_show_position1_example"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="Positions by Given ID 1" />


<Button

android:id="@+id/btn_show_position2_example"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_below="@+id/btn_show_position1_example"

android:text="Positions by Given ID 2" />


<Button

android:id="@+id/btn_show_parent_example"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_below="@+id/btn_show_position2_example"

android:text="Positions by Parent" />


<Button

android:id="@+id/btn_show_complex_example"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_below="@+id/btn_show_parent_example"

android:text="Complex Example" />

</RelativeLayout>

 

 

Daha önceden eklediğimiz RelativeLayoutDemoActivity isimli activity’e az önce oluştuduğumuz activity_relative_layout_demo layout’unu setContentView metoduyla verip, activity’nin bu layout’u kullanmasını sağlıyoruz. Eklenen 4 düğme yardımıyla da örnek layout’ları açacağız:

public class RelativeLayoutDemoActivity extends Activity {
 public static final int POSITIONS_BY_GIVEN_ID_1 = 0;
 public static final int POSITIONS_BY_GIVEN_ID_2 = 1;
 public static final int POSITIONS_BY_PARENT = 2;
 public static final int COMPLEX_EXAMPLE = 3;

 //Eklenen her activity sınıfının AndroidManifest.xml dosyasına ekleneceğini unutmayın. Yoksa hata alırsınız.

 <activity android:name="tr.com.turkcellteknoloji.demo.layoutsdemo.RelativeLayoutDemoActivity" >
 </activity>

 @Override

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_relative_layout_demo);

 Button showPositionsByGivenId1 = (Button) findViewById(R.id.btn_show_position1_example);

 showPositionsByGivenId1.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 public void onClick(View v) {
 showExample(POSITIONS_BY_GIVEN_ID_1);
 }
 });

 Button showPositionsByGivenId2 = (Button) findViewById(R.id.btn_show_position2_example);

 showPositionsByGivenId2.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 public void onClick(View v) {
 showExample(POSITIONS_BY_GIVEN_ID_2);
 }
 });

 Button showPositionsByParent = (Button) findViewById(R.id.btn_show_parent_example);

 showPositionsByParent.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 public void onClick(View v) {
 showExample(POSITIONS_BY_PARENT);
 }
 });

 Button showHorizantalExample = (Button) findViewById(R.id.btn_show_complex_example);

 showHorizantalExample.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 public void onClick(View v) {
 showExample(COMPLEX_EXAMPLE);
 }
 });
 }

 private void showExample(int exampleId) {
 
 Intent intent = new Intent(RelativeLayoutDemoActivity.this, RelativeLayoutExampleActivity.class);
 intent.putExtra("exampleId", exampleId);
 startActivity(intent);
 }
}

Yukarıda bulunan bütün düğmeler aynı activity’i açmaktadır. Activity’nin içine geçilen parametre tipine göre setContentView metoduna verilen layout id’si değişmektedir. Açılan RelativeLayoutExampleActivity’nin örnek kodu aşağıdaki gibidir:

public class RelativeLayoutExampleActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 int exampleId = getIntent().getIntExtra("exampleId", 0);
 
 switch (exampleId) {
  case RelativeLayoutDemoActivity.POSITIONS_BY_GIVEN_ID_1:
  setContentView(R.layout.activity_relative_layout_positions_1);
  break;
  case RelativeLayoutDemoActivity.POSITIONS_BY_GIVEN_ID_2:
  setContentView(R.layout.activity_relative_layout_positions_2);
  break;
  case RelativeLayoutDemoActivity.POSITIONS_BY_PARENT:
  setContentView(R.layout.activity_relative_layout_positions_parent);
  break;
  case RelativeLayoutDemoActivity.COMPLEX_EXAMPLE:
  setContentView(R.layout.activity_relative_layout_complex);
  break;

  default:
  break;
 }
 }
}

Buraya kadar anlatılan kısım, bir önceki eğitimdeki gibi genel yapıdan bahsettik. Bundan sonraki kısımda Relative Layout’un yeteneklerine değineceğiz.

 

Positions by Given ID 1

Relative Layout’un içine eklediğimiz öğeleri birbirlerinin sağına, soluna, aşağısına veya yukarısına geç diyebiliriz.

android:layout_above

Hangi görsel öğenin id’si verilmişse onun üstünde görünür

android:layout_below

Hangi görsel öğenin id’si verilmişse onun altında görünür

android:layout_toLeftOf

Hangi görsel öğenin id’si verilmişse onun solunda görünür

android:layout_toRightOf

Hangi görsel öğenin id’si verilmişse onun sağında görünür


 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent" >


<Button

android:id="@+id/btn_blue"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:background="@color/blue_color"

android:text="Blue Button"

android:textColor="@color/white_color" />


<Button

android:id="@+id/btn_purple"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_below="@+id/btn_blue"

android:background="@color/purple_color"

android:text="Purple"

android:textColor="@color/white_color" />


<Button

android:id="@+id/btn_green"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_below="@+id/btn_blue"

android:layout_toRightOf="@+id/btn_purple"

android:background="@color/green_color"

android:text="Green Button"

android:textColor="@color/white_color" />


<Button

android:id="@+id/btn_orange"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_below="@+id/btn_green"

android:layout_toRightOf="@+id/btn_green"

android:background="@color/orange_color"

android:text="Orange"

android:textColor="@color/white_color" />

</RelativeLayout>

 

 

Positions by Given ID 2

Relative Layout’un içine koyduğumuz öğerleri birbirlerine göre veya içine koyulan layout’a göre hizalayabiliriz. Aşağıda en çok kullanılan hizalama metotlarını bulabilirsiniz.

android:layout_alignBottom

Id’si verilen öğenin altını referans altını referans alarak hizalama yapar. Kendi alt bölümünü buna göre genişletir veya daraltır.

android:layout_alignLeft

Id’si verilen öğenin solundan referans alarak hizalama yapar. Kendi sol bölümünü buna göre genişletir veya daraltır.

android:layout_alignTop

Id’si verilen öğenin üstünden referans alarak hizalama yapar. Kendi üst bölümünü buna göre genişletir veya daraltır.

android:layout_alignRight

Id’si verilen öğenin sağından referans alarak hizalama yapar. Kendi sağ bölümünü buna göre genişletir veya daraltır.

android:layout_alignParentBottom

İçine koyulduğu layout’un en altına yerleşmesine yarar.

android:layout_alignParentLeft

İçine koyulduğu layout’un en soluna yerleşmesine yarar.

android:layout_alignParentRight

İçine koyulduğu layout’un en sağına yerleşmesine yarar.

android:layout_alignParentTop

İçine koyulduğu layout’un en üstüne yerleşmesine yarar.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent" >


<Button

android:id="@+id/btn_blue"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_alignParentRight="true"

android:background="@color/blue_color"

android:text="Blue Button"

android:textColor="@color/white_color" />


<Button

android:id="@+id/btn_purple"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_alignParentBottom="true"

android:layout_alignParentRight="true"

android:background="@color/purple_color"

android:text="Purple"

android:textColor="@color/white_color" />


<Button

android:id="@+id/btn_green"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_alignParentBottom="true"

android:background="@color/green_color"

android:text="Green Button"

android:textColor="@color/white_color" />


<Button

android:id="@+id/btn_orange"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_alignLeft="@+id/btn_green"

android:layout_alignRight="@+id/btn_green"

android:background="@color/orange_color"

android:text="Orange"

android:textColor="@color/white_color" />

</RelativeLayout>

 

 

Positions by Parent

Eklediğimiz öğeleri içine koyulan layout’un tam ortasına, yatayda ortasına veya dikeyde ortasına gelmesini sağlayabiliriz.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent" ><Button

android:id="@+id/btn_blue"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_centerInParent="true"

android:background="@color/blue_color"

android:text="Blue Button"

android:textColor="@color/white_color" /><Button

android:id="@+id/btn_purple"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_centerHorizontal="true"

android:background="@color/purple_color"

android:text="Purple"

android:textColor="@color/white_color" /><Button

android:id="@+id/btn_green"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_centerVertical="true"

android:background="@color/green_color"

android:text="Green Button"

android:textColor="@color/white_color" /></RelativeLayout>

 

 

Alıştırma

Son olarak yukarıda anlatılanların ışında birden fazla özelliğin kullanıldığı aşağıdaki gibi bir uygulamayı siz de artık yapabilirsiniz.
 

 

4 Cevap

Nuri SEZGİN

18 Ekim 2015

Paylaşım için teşekkürler. LinearLayout ve RelativeLayout arasındaki performans farklılıkları hakkında ne söyleyebilirsiniz? (O notasyonu ile) Konu ile ilgili bir araştırmam var yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Sedan Erdem

04 Nisan 2016

yaptığım uygulamada her activity e aynı background resmi verince bir sıkıntı cıkmıyor.ama farklı background resmi verince "çalışmayı durdurdu"hatası verdi.

Virendra Singh

28 Mart 2020

This was a great and interesting article to read. I have really enjoyed all of this very cool information.

technorazor gadgetsmagnet

Virendra Singh

28 Mart 2020

I am glad to see this brilliant post. all the details are very helpful and useful for us, keep up to good.

putlocker gogoanime 9xmovies watch cartoon online  youtube multi downloader

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.