GELECEĞİ YAZANLAR PORTALİ KULLANIM ŞARTLARI

A- Önsöz:
Geleceği Yazanlar Portalı (Bundan böyle “Portal” olarak adlandırılacaktır) bir Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell” olarak adlandırılacaktır.) hizmeti olup, web sitesi veya mobil site üzerinden erişerek çeşitli eğitimler alabileceğiniz, forum alanında soru-cevap şeklinde yazışma yapabileceğiniz, Portal’i kullanan diğer kullanıcılarla iletişim kurabileceğiniz, bilgilerinizi ve deneyimlerinizi metin, video veya görsel olarak paylaşabileceğiniz, çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz, aşağıda düzenlenen haller hariç olmak üzere kendinizi ifade edebileceğiniz ve özgürce konuşabileceğiniz ücretsiz bir hizmettir. Portal’in bilgiye erişimi kolaylaştıracağına, sağlıklı tartışmaları teşvik ettiğine ve yeni insanlarla tanışma fırsatları sunacağına inanıyoruz.
İşbu Kullanım Şartları’nın “Kullanıcı İçerikleri Sınırları ve Genel Koşullar” başlığı altında düzenlenen, Kullanıcıların Portal’e yükleyecekleri içerikler’in (“Kullanıcı İçerikleri”) sınırları hariç olmak üzere, Portal’de yer alacak, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum, proje kaynak kodları gibi Kullanıcı İçeriklerine uygulanacak herhangi bir sansürün ifade özgürlüğünü temel alan bir hizmetin kendisiyle çelişeceğine inanıyoruz. Bu değerleri korumak için, bu hizmeti sağlayabilme olanağımızı ve bu hizmetin teşvik ettiği ifade özgürlüğünü tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekir. Bunun sonucu olarak, Portal’de barındırılabilecek Kullanıcı İçerikleri türleri için geçerli bazı sınırlar olacaktır. Belirlediğimiz sınırlar, yasal gerekliliklere uygun olan ve bir bütün olarak hizmeti geliştirmeye yarayan sınırlardır.


Bu kullanım şartları belgesi, Portal’den yararlanabilmek için gerekli hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu Portal’i kullanmanız ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmiş olacaksınız. Portal kullanıcıları (Bundan böyle “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır.) bu hüküm ve şartları kabul etmiyorsa Portal’i kullanmamalıdır.

Portal’e bilgilerinizi giriş yapmadan (hesap oluşturmadan) Portal’deki Kullanıcı İçerikleri dahil her türlü İçeriği okuyabilir, izleyebilir ve/veya dinleyebilirsiniz. Fakat, Forum alanında soru sormak/cevaplamak, Portal’e Kullanıcı İçerikleri eklemek, sınava girmek, yorum yazmak ve etkinliklere katılmak için, hesap oluşturup ad soyad, kullanıcı adı ve e-posta bilgilerinizi girerek Portal’e login olmalısınız.

Opsiyonel olarak; cep telefonu, kurum, sosyal ağ hesap bilgileri, Kullanıcı hakkında kısa bilgi, tecrübeleriniz ve kullandığınız teknolojiler ile ilgili bilgileri, bildirim abonelikleri ile ilgili tercihlerinizi, teknolojik ilgi alanlarınızı da girebilirsiniz.

Turkcell bu Portal’de mevcut, Kullanıcı İçerikleri dahil her tür içerik, hizmet, ürün, Portal’i kullanma koşulları ile Portal’de sunulan bilgileri, önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Portal’i yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler Portal’de yayımı anında yürürlüğe girer. Portal’in kullanımı ya da Portal’e giriş ile bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Turkcell, Kullanım Şartları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


 B- Kullanıcı İçerikleri Sınırları ve Genel Koşullar:


Yasadışı Amaçlar: Portal alan adı ve alt alan adları üzerindeki hizmetler ve Portal kapsamındaki Kullanıcı İçerikleri dahil hiçbir içerik, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. Bu amaçlara -tahdidi olmamak kaydıyla- örnek olarak, bir yazılımın korsan kullanımını teşvik veya hack/bilgi hırsızlığına yönelik yöntemlerin öğretilmesi gösterilebilir.


İstenmeyen Kullanıcı İçerikleri: Turkcell, istenmeyen Kullanıcı İçeriklerini yayından kaldırmak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder. İstenmeyen Kullanıcı İçeriklerinin tespiti anında kendi organlarında bu içeriğin kaldırılması kararını almasına mutabık, bu içeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı İçeriğini giren kişi bu konuda Turkcell ekibinin yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmiştir. Turkcell bu gibi durumlarda tarafsız ve iyi niyetli bir Kullanıcı İçeriği denetimi yapmayı taahhüt eder.


Aşağıda, Portal Politikası tarafından yasaklanan ve istenmeyen Kullanıcı İçerikleri türü ve örnekleri bulunmaktadır, ancak bu ayrıntılı bir liste değildir. Turkcell, aşağıda adı geçen Kullanıcı İçerikleri türlerinin kapsamını değiştirmek ve yeni Kullanıcı İçerikleri türleri eklemek hakkını saklı tutar.
●       Yorum Spam'i: Bir yazıdaki yorumların yalnızca trafiği veya Google PageRank'i başka bir siteye çekmek amacıyla elle veya otomatik olarak yerleştirilmesidir. Bu tür yorumlar, çeşitli spam filtreleri ya da elle müdahale ile silinecektir. Yorumların spam motoru tarafından yanlışlıkla silinmesi durumunda, Portal yönetimi bundan sorumlu tutulamaz. Portal yönetiminin uyarılması durumunda, Turkcell elinden gelen tüm müdahaleleri yapacaktır.
●       Ticari İtibarı Zedeleme: Geleceği Yazanlar, Türkiye'de yazılım ekosistemini yaygınlaştırmak, başarı öykülerinin önünü açmak, Türkiye’nin hızla ivme kazanan mobilleşme hareketine destek olmak için kurulan bir portaldir. Bu amaca hizmet etmeyecek şekilde, bir ürün, marka ya da Portal’İn ticari itibarını zedelemeye yönelik Kullanıcı İçeriklerine izin verilmeyecektir. Yapıcı eleştiriler bu kısıtlamanın dışındadır.
●       Uygunsuz Kullanıcı İçerikleri: Geleceği Yazanlar'ın varoluş nedenine aykırı ve diğer uygunsuz içeriklere (Örneğin ırkçı, bir başka etnik grubu aşağılayan içerik) izin verilmeyecektir. Söz konusu Kullanıcı İçerikleri, tespitinden sonra mümkün olan en kısa zamanda kaldırılacaktır ve böyle bir üslubu kullanmayı sürekli olarak benimseyen Kullanıcılar hakkında Turkcell’in yaptırım hakkı saklı olacaktır.
●       Hakaret/Karalama: Kullanıcılar, yasaya aykırı, hakaret içeren ve sahtekârlığa yönelik herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yayınlamamalıdır. Söz konusu ifadenin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, bu tür Kullanıcı İçeriklerinin kaldırılması için Turkcell elinden gelen tüm müdahaleleri yapacaktır.
●       Reklam: Reklam içeriği, tıkla-kazan, referral code ya da benzeri sistemlere dair girdilere izin verilmeyecektir.


 Hizmetin Kesilmesi ve Kötüye Kullanım: Portal üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan; Portal üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları sonlandırılacaktır.

Turkcell, hizmet ve servislerine yapılan kötü niyetli saldırılara karşı sahip olduğu cezai ve hukuki hakları kullanmak konusunda kararlı bir tutum içindedir.

Telif Hakları ve İhlali: Kullanıcılar Portal’e yükledikleri her türlü Kullanıcı İçeriklerinin ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Turkcell tarafından belirlenen her türlü mecra/platform/ürün/malzeme/organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, GPRS/3G, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) ve Katma Değerli Servisler için kullanılan altyapılar kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo, diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya'da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin kamuya devrettiğini; söz konusu Kullanıcı İçeriklerinin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya Turkcell’in belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu Kullanıcı İçeriklerinin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (Kullanıcı İçeriklerini sisteme yükleme, çıkarma vb) Turkcell tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Kullanıcılar, söz konusu Kullanıcı İçerikleri üzerindeki ve Kullanıcı İçeriklerinde yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mâli ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünya'da yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mâli veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.


Portal’de yer alacak Kullanıcı İçeriklerinde telif hakkı ihlallerine izin verilmez. Kullanıcıların Kullanıcı İçerikleri oluştururken, gerekli izinleri aldığı varsayılır. Telif hakkı ihlali durumunda, Portal yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran Kullanıcı İçeriğinin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektir. Kullanıcıların Turkcell tarafından gerçekleştirilen silme gibi tek taraflı işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

Yasal Sorumluluk: Kullanıcılar, Portal’e yükledikleri tüm Kullanıcı İçeriklerinin, kendilerine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma, vs. konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda Turkcell’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, ifşa edilen Kullanıcı İçeriklerinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Turkcell’e karşı da münferiden sorumludur.

Kullanıcılar, Portal’i kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Turkcell tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.


İçeriklerin Paylaşımı ve Yeniden Dağıtımı : Turkcell’in, Portal’de, Creative Commons by-nc-sa 3.0 lisansına sahip olarak belirtmiş olduğu içerikleri Portal’den alıntı yaptığınızı, kopyaladığınız içerikle aynı yerde olmak üzere belirtmeniz halinde herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmadan kullanabilirsiniz. Söz konusu içerik kullanımı hakları, kullandığınız içeriğin olduğu her türlü eserden kâr etme amacı gütmeniz ve/veya hazırladığınız eserde yukarıda adı geçen lisansla bu Portal üzerinden kazandığınız kopyalama ve alıntı yapma izinlerini, kendi eseriniz üzerinde daha dar bir kapsamda tanımladığınız ya da hiç tanımadığınız hallerde tamamen kaldırılmıştır.

Creative Commons lisansı ile atıfta bulunmadığımız içerikler, kullanım haklarını üçüncü kişilerden almış olduğumuz her türlü eğitim içerikleri, blog yazıları, makaleler, görsel/video veya metin formatında çeşitli içerikler, Portal’in isim hakları,”, şablonu, tasarımı ve Portal içerisindeki tüm dokümanlara ait haklar, ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere, Turkcell’e aittir. Portal içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, Portal içerisindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. Portalimizi ziyaret eden misafirlerimiz, Portal’in telif hakkı konusunda Turkcell’in tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş içerikler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir mecrada kullanılamaz.

C- Kullanım Şartlarının İhlali:
Turkcell, Kullanıcıların Portal’i yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Turkcell, Kullanım Şartları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Turkcell’in kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

D- Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik:
Geleceği Yazanlar Portalı Gizlilik Politikası, Geleceği Yazanlar alan adı ve alt alan adları üzerinden sunulan tüm ürün ve hizmetlerini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin nasıl ele alındığını anlatır. Geleceği Yazanlar Portalı Gizlilik Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.


E- Yetkili Hukuk ve Mahkeme:
Kullanıcılar Portal’i kullanmakla, Portal ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.


Adres: Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL