Turkcell | Geleceği Yazanlar

GELECEĞİ YAZANLAR PORTALI KULLANIM ŞARTLARI

 

A- Önsöz:

Geleceği Yazanlar Portalı (Bundan böyle “Portal” olarak adlandırılacaktır) bir Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell” olarak adlandırılacaktır.) hizmeti olup, web sitesi veya mobil site üzerinden erişerek çeşitli eğitimler alabileceğiniz, forum alanında soru-cevap şeklinde yazışma yapabileceğiniz, Portal’i kullanan diğer kullanıcılarla iletişim kurabileceğiniz, bilgilerinizi ve deneyimlerinizi metin, video veya görsel olarak paylaşabileceğiniz, çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz, aşağıda düzenlenen haller hariç olmak üzere kendinizi ifade edebileceğiniz ve özgürce konuşabileceğiniz ücretsiz bir hizmetir. Portal’in bilgiye erişimi kolaylaştıracağına, sağlıklı tartışmaları teşvik ettiğine ve yeni insanlarla tanışma fırsatları sunacağına inanıyoruz.

İçerik Sınırları kısmında (aşağıda) yer alan kısıtlamalar haricinde, Portal’de yer alacak, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum, proje kaynak kodları gibi fikri eserlerin (Bundan böyle “İçerik” olarak adlandırılacaktır) uygulanacak herhangi bir sansürün ifade özgürlüğünü temel alan bir hizmetin kendisiyle çelişeceğine inanıyoruz.

Bu değerleri korumak için, bu hizmeti sağlayabilme olanağımızı ve bu hizmetin teşvik ettiği ifade özgürlüğünü tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekir. Bunun sonucu olarak, Portal’de barındırılabilecek İçerik türleri için geçerli bazı sınırlar olacaktır. Belirlediğimiz sınırlar, yasal gerekliliklere uygun olan ve bir bütün olarak hizmeti geliştirmeye yarayan sınırlardır.

Bu kullanım şartları belgesi, Portal’den yararlanabilmek için gerekli hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu Portal’i kullanmanız ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmiş olacaksınız. Portal kullanıcıları (Bundan böyle “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır) bu hüküm ve şartları kabul etmiyorsa Portal’i kullanmamalıdır.

Portal’e bilgilerinizi giriş yapmadan (hesap oluşturmadan) Portal’deki içerikleri okuyabilir, izleyebilir ve/veya dinleyebilirsiniz. Forum alanında soru sormak/cevaplamak, eğitim içeriği yazmak, sınava girmek, yorum yazmak ve etkinliklere katılmak için, hesap oluşturup ad soyad, e-mail, yaşadığı şehir, doğum tarihi, cinsiyet, eğitim durumu bilgilerinizi girerek Portal’e login olmalısınız.

Opsiyonel olarak; cep telefonu, kurum, sosyal ağ hesap bilgileri, kullanıcı hakkında kısa bilgi, tecrübeleriniz ve kullandığınız teknolojiler ile ilgili bilgileri, bildirim abonelikleri ile ilgili tercihlerinizi, teknolojik ilgi alanlarınızı da girebilirsiniz.

Turkcell bu Portal’de mevcut her tür İçerik, hizmet, ürün, Portal’i kullanma koşulları ile Portal’de sunulan bilgileri, önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Portal’i yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler Portal’de yayım anında yürürlüğe girer. Portal’in kullanımı ya da Portal’e giriş ile bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Turkcell, Kullanım Şartları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

B- İçerik Sınırları ve Genel Koşullar:

Yasadışı Amaçlar: Portal alan adı ve alt alan adları üzerindeki hizmetler ve İçerikler, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. Bu amaçlara -tahdidi olmamak kaydıyla- örnek olarak, bir yazılımın korsan kullanımını teşvik veya hack/bilgi hırsızlığına yönelik yöntemlerin öğretilmesi gösterilebilir.

İstenmeyen İçerik: Turkcell, istenmeyen İçerikleri yayından kaldırmak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder. İstenmeyen İçeriğin tespiti anında kendi organlarında bu içeriğin kaldırılması kararını almasına mutabık, bu İçeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. İçeriği giren kişi bu konuda Turkcell ekibinin bu konuda yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmiştir. Turkcell bu gibi durumlarda tarafsız ve iyi niyetli bir içerik denetimi yapmayı taahhüt eder.

Aşağıda, Portal Politikası tarafından yasaklanan ve istenmeyen İçerik türü örnekleri bulunmaktadır, ancak bu ayrıntılı bir liste değildir. Turkcell, aşağıda adı geçen İçerik türlerinin kapsamını değiştirmek ve yeni İçerik türleri eklemek hakkını saklı tutar.

Yorum Spam'i: Bir yazıdaki yorumların yalnızca trafiği veya Google PageRank'i başka bir siteye çekmek amacıyla elle veya otomatik olarak yerleştirilmesidir. Bu tür yorumlar, çeşitli spam filtreleri ya da elle müdahale ile silinecektir. Yorumların spam motoru tarafından yanlışlıkla silinmesi durumunda, Portal yönetimi bundan sorumlu tutulamaz. Portal yönetiminin uyarılması durumunda, Turkcell elinden gelen tüm müdahaleleri yapacaktır.

Ticari İtibarı Zedeleme: Geleceği Yazanlar, Türkiye'de yazılım ekosistemini yaygınlaştırmak, başarı öykülerinin önünü açmak, Türkiye’nin hızla ivme kazanan mobilleşme hareketine destek olmak için kurulan bir portaldir. Bu amaca hizmet etmeyecek şekilde, bir ürün, marka ya da Portal’İn ticari itibarını zedelemeye yönelik İçeriklere izin verilmeyecektir. Yapıcı eleştiriler bu kısıtlamanın dışındadır.

Uygunsuz İçerik: Geleceği Yazanlar'in varoluş nedenine aykırı ve diğer uygunsuz İçeriğe (Örneğin ırkçı, bir başka etnik grubu aşağılayan içerik) izin verilmeyecektir. Söz konusu İçerikler, tespitinden sonra mümkün olan en kısa zamanda kaldırılacaktır ve böyle bir üslubu kullanmayı sürekli olarak benimseyen Kullanıcılar hakkında Turkcell’in yaptırım hakkı saklı olacaktır.

Hakaret/Karalama: Kullanıcılar, yasaya aykırı, hakaret içeren ve sahtekârlığa yönelik herhangi bir İçeriği yayınlamamalıdır. Söz konusu ifadenin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, bu tür İçeriklerin kaldırılması için Turkcell elinden gelen tüm müdahaleleri yapacaktır.

Reklam: Reklam içeriği, tıkla-kazan, referral code ya da benzeri sistemlere dair girdilere izin verilmeyecektir.

 Hizmetin Kesilmesi ve Kötüye Kullanım: Portal üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan; Portal üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları sonlandırılacaktır.

Turkcell, hizmet ve servislerine yapılan kötü niyetli saldırılara karşı sahip olduğu cezai ve hukuki hakları kullanmak konusunda kararlı bir tutum içindedir.

Telif Hakları ve İhlali: Kullanıcılar Portal’e yükledikleri her türlü İçeriğin ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Turkcell tarafından belirlenen her türlü mecra/platform/ürün/malzeme/organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, GPRS/3G, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) ve Katma Değerli Servisler için kullanılan altyapılar kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo, diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya'da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin kamuya devrettiğini; söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu İçeriklerin ve bu İçeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (İçerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) Turkcell tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, söz konusu İçerikler üzerindeki ve İçerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mâli ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünya'da yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mâli veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Portal’de yer alacak İçeriklerde telif hakkı ihlallerine izin verilmez. Kullanıcıların İçerik oluştururken, gerekli izinleri aldığı varsayılır. Telif hakkı ihlali durumunda, Portal yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran İçeriğin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektir. Kullanıcıların Turkcell tarafından gerçekleştirilen silme gibi tek taraflı işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

Yasal Sorumluluk: Kullanıcılar, Portal’e yükledikleri tüm İçeriklerin, kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda Turkcell’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, ifşa edilen İçeriklerden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Turkcell’e karşı da münferiden sorumludur.

Kullanıcılar, Portal’i kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Turkcell tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

İçeriğin Paylaşımı ve Yeniden Dağıtımı : Kullanıcılar ayrıca, paylaşmayı seçtikleri İçerik üzerindeki bazı haklarını, Creative Commons by-nc-sa 3.0 lisansı sınırlamaları dâhilinde, kamuya devretmişlerdir. Bu lisans kapsamında, Portal’de gördüğünüz ve başka bir telif hakkına konu olmayan her türlü İçeriği; Portal’den alıntı yaptığınızı, kopyaladığınız İçerikle aynı yerde olmak üzere belirtmeniz halinde herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmadan kullanabilirsiniz.

Söz konusu İçerik kullanımı hakları, kullandığınız İçeriğin olduğu her türlü eserden kâr etme amacı gütmeniz ve/veya hazırladığınız eserde yukarıda adı geçen lisansla bu site üzerinden kazandığınız kopyalama ve alıntı yapma izinlerini kendi eseriniz üzerinde daha dar bir kapsamda tanımladığınız ya da hiç tanımadığınız hallerde tamamen kaldırılmıştır.

C- Kullanım Şartlarının İhlali:

Turkcell, Kullanıcıların Portal’i yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Turkcell Kullanım Şartları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Turkcell’in kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

D- Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik:

Geleceği Yazanlar Portalı Gizlilik Politikası, Geleceği Yazanlar alan adı ve alt alan adları üzerinden sunulan tüm ürün ve hizmetlerini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin nasıl ele alındığını anlatır. Geleceği Yazanlar Portalı Gizlilik Politikası buradan ulaşabilirsiniz.

Portal’e girişini yaptığınız ad, soyad, kullanıcı adı gibi her türlü kişisel bilgi ve İçerikler, Portal’e login yapılmadan da üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir. Portal’e girişini yaptığınız kişisel veriler, TURKCELL tarafından ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenebilir ve bu amaçlar dâhilinde TURKCELL’in iş ortağı firmalar ile paylaşılabilir.

E- Yetkili Hukuk ve Mahkeme:

Kullanıcılar Portal’i kullanmakla, Portal ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Adres: Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL