ETİKETLER

ag

İÇERİK TÜRLERİ

Ağ İşlemleri

Eğitimin bu bölümünde, Linux'ta ağ bağlantılarının ve internet servislerinin nasıl çalıştığı aktarılıyor. 

Sanal Makine Ağ Ayarları
Sanal makine üzerine kurulu Linux sisteminin ağ ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılıyor.

Neler Öğreneceğiz?

Bu derste, Geleceği Yazanlar Linux eğitimi boyunca anlatılacak konular, ünite ve modüllere göre sınıflandırılıyor.

Abone ol ag