ETİKETLER

arduino-analog-sinyal-okuma

İÇERİK TÜRLERİ

Analog Sinyal Okuma

Yaşadığımız ortamda her etki analog bir sinyale karşılık gelir. Bu etkileri ölçen sensörler de genellikle analog çıkış verir fakat Arduino analog sinyalleri işleyememektedir. Bu yüzden analog sinyallere karşılık gelen dijital değerlerin bulunması gerekir. Bu işleme ADC (Analog Digital Converter) denir. Çok fazla detaya girmeden analog sinyalin dijitale çevrilmesini şu şekilde özetlenebilir:

Abone ol arduino-analog-sinyal-okuma