ETİKETLER

bridge

İÇERİK TÜRLERİ

VLAN

Haberleşme temellerinde broadcast’in ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bir client diğer bir client’a erişirken broadcast yayıp MAC adresini öğreniyordu. Broadcast, network içinde ulaşabildiği bütün uçlara ulaşıyordu. Tabii biz bu broadcast’in ulaşacağı yerleri sınırlarsak ya da bir cihazdan çıkan bir broadcast diğer cihaza hiç ulaşmazsa bu durumda MAC adresini öğrenemeyeceği için haberleşme gerçekleşmeyecektir. İşte VLAN’ı (Virtual Local Area Network) tanımlayabileceğimiz en basit ifade bu şekilde olur.

Ağ İşlemleri

Eğitimin bu bölümünde, Linux'ta ağ bağlantılarının ve internet servislerinin nasıl çalıştığı aktarılıyor. 

Sanal Makine Ağ Ayarları
Sanal makine üzerine kurulu Linux sisteminin ağ ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılıyor.

Abone ol bridge