ETİKETLER

byte

İÇERİK TÜRLERİ

Byte Değişkenler

Byte değişkenler, uygulamalı örnek kod blokları üzerinden anlatılıyor.

Değişkenler

Bu bölümde C# programlama dilinde kullanılan değişkenler uygulamalı örnekler üzerinden anlatılıyor.

Değişken Nedir?
Değişken kavramının ne olduğu teorik olarak anlatılıyor.

Veri Tipleri

Değişkenler, atandıkları tipe bağlı olarak bellekte farklı biçimlerde tutulur ve bu tipler birbirlerinden farklı boyutlara sahiptir. Yazılımlar, genel olarak veriyi işleyip kullanıcıya sonucu sunacak şekilde tasarlanır. Bu süreçte, kullanıcıdan da veri talep edilebilir ya da işlemler tamamen bellekte tutulan değerler üzerinden yapılabilir. Değişkenler, yani veriler, RAM (Random Access Memory – Rasgele Erişimli Hafıza) üzerinde kısa süreli olarak saklanır.

1'ler ve 0'lar

Binary sayı sisteminde yazılan 1 ve 0' ların 10'luk sayı sistemine çevirilmesine, bit ve byte kavramlarının birbirlerine dönüştürülmesine, bilgilerin hafızada nasıl saklandığına ve kaynak kullanımının önemine değiniliyor.

Binary, Bit ve Byte

Binary sayı sistemi anlatılıyor ve Decimal-Binary ya da Binary-Decimal arası dönüşüm işlemleri yapılıyor.

Bir sonraki sayfaya geçerek videoyu izleyebilirsiniz.

Abone ol byte