ETİKETLER

c# örnek proje

İÇERİK TÜRLERİ

Son Bakış

Proje son kez incelendi.

Notlar Formu Üst Groupbox Düzenlemeleri

Form üzerinde bazı düzenelemer yapıldı.

Projenin Oluşturulması ve Bölümler Formu Tasarımı

Proje oluşturuldu ve bölümler isimli form tasarımı yapıldı.

Roller

Projedeki kullanıcı türleri hakkında teorik bilgi verildi.

Öğrenci Sınav Not Sistemi

Yapılacak proje hakkında teorik sunum gerçekleştirildi.

Öğrenci Not Kayıt Sistemi Proje Arayüzünün Oluşturulması

Temel araçlar kullanılarak öğrenci not kayıt sistemi isminde küçük bir uygulama geliştirildi.

Abone ol c# örnek proje