ETİKETLER

char

İÇERİK TÜRLERİ

Basit Veri Tipleri İle Çalışmak

Basit veri tipleri ile nasıl çalışılacağı anlatılıyor.

Değişkenler

Bu bölümde C# programlama dilinde kullanılan değişkenler uygulamalı örnekler üzerinden anlatılıyor.

Değişken Nedir?
Değişken kavramının ne olduğu teorik olarak anlatılıyor.

Diğer Veri Tipleri

Bu bölümümüzde XML, Guid, Hierarchyid, Geography gibi veri tipleri hakkında bilgiler sunuluyor.

Binary Veri Tipleri

Bu bölümde dosya ve binary değer tutmak amaçlı kullanılan binary, varbinary, image gibi veri tipleri ele alınıyor.

Tarih-Saat Veri Tipleri

Date, datetime, datetime2, datetimeOffset gibi tarih ve saat tanımlayan veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümümüzde, kısıtlamalar hakkında da bilgiler sunuluyor.

Ondalık Sayı Veri Tipleri

Decimal, float, real gibi ondalıklı değerler alan veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümde, kısıtlamalara da göz atacağız.

Tamsayı Veri Tipleri

Integer, SmallInteger, TinyInteger gibi tam sayı veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümde kısıtlamalara da değineceğiz.

Varchar(Max) Veri Tipi

Bu bölümde string veri tiplerinden Varchar(max) üzerine bir anlatılıyor, aralarındaki farklar örneklendiriliyor ve hangi senaryoda hangisinin kullanılacağı açıklanıyor.

NChar, NVarchar Veri Tipleri

String veri tiplerinden olan Nchar ve Nvarchar veri tiplerine değindiğimiz bu bölümde, aralarındaki farklar örneklendiriliyor ve hangi senaryoda hangisinin kullanılacağı anlatılıyor.

Char, Varchar Veri Tipleri

String veri tipleri arasında yer alan char ve varchar veri tipleri hakkında bilgilerin sunulduğu bu bölümde, aralarındaki farklar örneklendiriliyor ve hangi senaryoda, hangisinin kullanılacağı açıklanıyor.

Abone ol char