ETİKETLER

css-kenarlar

İÇERİK TÜRLERİ

Farklı Kenarlar

CSS'de elemanların farklı kenarları farklı özelliklerde olabilir.

Aşağıdaki örnekte <p> elemanı için belirlenen sınırlarda farklı özellikler tanımlanmış durumda:

p {
    border-top-style: dotted;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: dashed;
    border-left-style: solid;
}

Şimdi örneğimizle nasıl yapıldığını görelim:

Abone ol css-kenarlar