ETİKETLER

form

İÇERİK TÜRLERİ

HTML5 Girdi (Input) Elemanları

Bu bölümde HTML5'in girdi (input) elemanlarını tanıyacağız. <input> etiketi, <form> ve </form> etiketleri arasında yer alır ve kullanıcının bilgi girişi yapacağı alanları tanımlar.

HTML5, aşağıda verilen yeni girdi tiplerini sunar:

Tanımlandıkları Yerlere Göre Değişken Türleri

Değişkenler tanımladıkları yerlere göre global ve local olmak üzere ikiye ayrılır. Global değişkenlere uygulama içinde farklı yerlerden erişmek mümkünken, local değişkenler belli bir fonsiyon, sınıf ya da form içinden erişilebilir.

Değişkenleri local olarak tanımlamak için doğrudan

degiskenTipi degiskenAdi;

şeklinde tanımlama yapılır. Örneğin:

int birinciSayi;

Bu değişkenler doğrudan bir fonksiyon içinde tanımlanabilir. 

Örneğin:

Abone ol form