ETİKETLER

integer

İÇERİK TÜRLERİ

Diğer Veri Tipleri

Bu bölümümüzde XML, Guid, Hierarchyid, Geography gibi veri tipleri hakkında bilgiler sunuluyor.

Binary Veri Tipleri

Bu bölümde dosya ve binary değer tutmak amaçlı kullanılan binary, varbinary, image gibi veri tipleri ele alınıyor.

Tarih-Saat Veri Tipleri

Date, datetime, datetime2, datetimeOffset gibi tarih ve saat tanımlayan veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümümüzde, kısıtlamalar hakkında da bilgiler sunuluyor.

Ondalık Sayı Veri Tipleri

Decimal, float, real gibi ondalıklı değerler alan veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümde, kısıtlamalara da göz atacağız.

Tamsayı Veri Tipleri

Integer, SmallInteger, TinyInteger gibi tam sayı veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümde kısıtlamalara da değineceğiz.

Egzersiz-7

Değişkenlerle yapılan matematiksel işlemlerin metotlar ile yapılması işlemi anlatılıyor. 

Egzersiz-5

Konsola string ve integer veri türlerini kullanarak tek satırda yazı yazdırabilme işlemi açıklanıyor. 

Veri Türleri ve Değişkenler - 2

Değişkenlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yaparak bunların konsola yazdırılması işlemi anlatılıyor. 

Egzersiz-4

Konsola integer ve string türünde verilerin beraber yazdırılması işlemi açıklanıyor.

Veri Türleri ve Değişkenler - 1

Verilerin belleklere nasıl kaydedildikleri açıklanıyor, doküman kullanımı hakkında bilgiler veriliyor, integer ve string veri türleri hakkında bilgiler verilecek kullanımı ele alınıyor. 

Abone ol integer