ETİKETLER

javascriptte-yorum-comment-satirlari

İÇERİK TÜRLERİ

Yorum (Comment) Satırları

JavaScript'te, C dilinden alınan /* ve */ sembolleri arasına yorum (açıklama) yerleştirme tekniği aynen kullanılabilir:

Örneğin,

[code]/*bu program bordro hesabı

için yazılmıştır*/[/code]

JavaScript'te ayrıca // sembolleri ile başlayan tek satırlık yorum ifadeleri de kullanılabilir:

[code]// bu program bordro hesabı

// için yazılmıştır[/code]

Abone ol javascriptte-yorum-comment-satirlari