ETİKETLER

obj-c-recursive

İÇERİK TÜRLERİ

C Dilinde Özyineli (Rekürsif) Fonksiyonlar

 

Daha önce C dilinde fonksiyon kavramını görmüştük. Objective-C dilinde bir fonksiyon başka bir fonksiyonu ya da fonksiyonlar grubunu çağırabilir. Objective-C dilinde bundan daha ilerisi de mümkündür. Bir fonksiyon kendisini de çağırabilir. Kendisini çağırabilen fonksiyonlara özyineli (rekürsif, İng. recursive) fonksiyon adı verilir.

Bazı algoritmalar, doğaları gereği özyinelidir. En çok bilinen özyineli algoritmalardan biri de faktöryel algoritmasıdır. Matematikte n sayısının faktöryeli,

Abone ol obj-c-recursive