ETİKETLER

struct

İÇERİK TÜRLERİ

Struct Mutable

Mutable struct yapısı ve kullanımı anlatılıyor.

Struct Lab

Struct ile ilgili uygulamalı örnek yapılıyor.

Struct Giriş

Struct yapısı, özellikleri ve kullanımı anlatılıyor.

Nesne Tabanlı Programlama

Eğitimin bu bölümünde nesne tabanlı programlamanın temelleri anlatılıyor. 

Structure (Yapı) Oluşturmak ve Kullanmak

Structure (Yapı) veri türü, farklı tiplerden değişken tiplerini bir çatı altında toplayarak, gruplandırmayı sağlayan bir veri türü yapısıdır. Yapılar, değer türündedir ve boyutları, yapı içinde tanımlanmış olan elemanların toplam boyutu kadardır. Yapılar, küçük miktardaki verileri daha yüksek performans ile saklar. Dolayısıyıla da aynı yapı içinde yer alabilecek elamanları bir çatı altında toplamak, uygulamanın performansı açısından olumlu sonuç doğurur.

Örnek olarak otomobil adında bir yapı oluşturup içine eleman tanımlamak için:

Abone ol struct