ETİKETLER

toolbar

İÇERİK TÜRLERİ

Controllers

Eğitimin bu bölümünde controllers yapılıarı anlatılıyor.

Navigation Controller-Toolbar

NavigationController yapısı ve toolbar kullanımı anlatılıyor.

ToolBar

ToolBar özellikleri ve kullanımı anlatılıyor.

Material Design

Android material design özelliklerinden olan sol menü, toolbar, bottomnavigationview ile ilgili detaylar ve kullanımları anlatılıyor.

Floating Action Button
Fab özellikleri ve kullanımı anlatılıyor.

Abone ol toolbar