ETİKETLER

view

İÇERİK TÜRLERİ

Listeleme

iOS listeleme yapıları anlatılıyor.

DatePicker Kullanımı

DatePicker ile tarih seçme işlemlerinin yapılması anlatılıyor.

Uygulama Çalışma Yapısı

Eğitimin bu bölümünde iOS çalışma yapısı aktarılıyor.

MVC Giriş

Mvc mimarisi ve ios programlamada kullanımı anlatılıyor. 

Widget Ekleme ve View Katmanı

Storyboard üzerinde viewlar ekleyerek nasıl tasarım yapılacağı anlatılıyor.

Android Kullanıcı Etkileşimleri

Eğitimin bu bölümünde Android'de kullanıcı etkileşimleri ve yapıları anlatılıyor.

Xml Kotlin Bağlantıları
Xml'de tanımlanan elemanların Kotlin içinde kullanımı anlatılıyor.

Store Procedure Örnek

Bu bölümümüzde Stored Procedure oluşturma üzerine bilgiler sunuluyor.

El Terminali Uygulaması (Ad Hoc Query)

Bu bölümde bir el terminali barkod uygulamasının Ad Hoc query ile nasıl yapıldığı uygulamalı bir şekilde anlatılıyor

El Terminali Uygulaması (AD Stored Procedure)

Bu bölümüzde bir el terminali barkod uygulamasının stored procedure ile nasıl yapıldığı uygulamalı bir şekilde anlatılıyor.

User Defined Function Kavramı

Bu bölümümüzde User Defined Function kavramı üzerinde duruyoruz. 

Scalar Valued Functions Örnek-1

Bu bölümümüzde Scalar Valued Function türünde User Defined Function oluşturma işlemi uygulamalı bir şekilde anlatılıyor.

Scalar Valued Functions Örnek-2

Bu bölümümüzde Scalar Valued Function türünde User Defined Function oluşturma işlemi uygulamalı bir şekilde anlatılıyor.

Abone ol view