ETİKETLER

widget

İÇERİK TÜRLERİ

Widget Ekleme ve View Katmanı

Storyboard üzerinde viewlar ekleyerek nasıl tasarım yapılacağı anlatılıyor.

Android Tasarım

Widget'lar kullanılarak Android Studio üzerinden tasarımların nasıl yapılacağı anlatılıyor.

Widget
Ekran tasarımları için kullanılacak olan Widget'ların incelenmesi yapılıyor.

Abone ol widget