ETİKETLER

xml

İÇERİK TÜRLERİ

İnternet Tabanlı İşlemler

Bu eğitimde internet tabanlı işlemler ele alınıyor ve internet işlemleri için yapılması gerekenler anlatılıyor.

İnternet Tabanlı İşlemler

İnternet işlemleri için yapılması gerekenler, Okhttp ve Retrofit kütüphaneleri ve Firebase yapısı anlatılıyor.

Android Kullanıcı Etkileşimleri

Eğitimin bu bölümünde Android'de kullanıcı etkileşimleri ve yapıları anlatılıyor.

Xml Kotlin Bağlantıları
Xml'de tanımlanan elemanların Kotlin içinde kullanımı anlatılıyor.

Xml Kotlin İlişkisi

Xmlde tanımlanan elemanların kotlin içinde kullanımı anlatılıyor.

Xaml

Xaml'in açılımı "EXtensible Application Markup Language" şeklindedir, XML tabanlı çalışır ve XML’in tüm özelliklerini kullanır. XML,  kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapıları içerisinde standartlaştırabilecekleri esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir.

Abone ol xml