ETİKETLER

binary

İÇERİK TÜRLERİ

Diğer Veri Tipleri

Bu bölümümüzde XML, Guid, Hierarchyid, Geography gibi veri tipleri hakkında bilgiler sunuluyor.

Binary Veri Tipleri

Bu bölümde dosya ve binary değer tutmak amaçlı kullanılan binary, varbinary, image gibi veri tipleri ele alınıyor.

Tarih-Saat Veri Tipleri

Date, datetime, datetime2, datetimeOffset gibi tarih ve saat tanımlayan veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümümüzde, kısıtlamalar hakkında da bilgiler sunuluyor.

Ondalık Sayı Veri Tipleri

Decimal, float, real gibi ondalıklı değerler alan veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümde, kısıtlamalara da göz atacağız.

Tamsayı Veri Tipleri

Integer, SmallInteger, TinyInteger gibi tam sayı veri tiplerinin anlatıldığı bu bölümde kısıtlamalara da değineceğiz.

Egzersiz-3

Binary-Decimal ve Decimal-Binary olacak şekilde çevirim işlemleri yapılıyor.

1'ler ve 0'lar

Binary sayı sisteminde yazılan 1 ve 0' ların 10'luk sayı sistemine çevirilmesine, bit ve byte kavramlarının birbirlerine dönüştürülmesine, bilgilerin hafızada nasıl saklandığına ve kaynak kullanımının önemine değiniliyor.

Binary, Bit ve Byte

Binary sayı sistemi anlatılıyor ve Decimal-Binary ya da Binary-Decimal arası dönüşüm işlemleri yapılıyor.

Bir sonraki sayfaya geçerek videoyu izleyebilirsiniz.

101 Modülüne Giriş

Eğitimin kapsadığı konular ve yazılım öğrenme hakkında ipuçları veriliyor.

Abone ol binary